Kore Savaşı Hakkında Bilgiler

Kore Savaşı Hakkında Bilgiler
II.Dünya Savaşı’nın sonunda Japonya’nın teslim olması üzerine, Kore’deki Japon askerleri Amerikan ve Rus kuvvetlerine teslim olmaya başladılar. A. B. D. kuvvetleri hemen hemen Kore Yarımadası’nın tam yarısından geçen 38. paralelin güneyini, Ruslar da kuzeyini işgal ettiler.
Ruslar Kuzey Kore’nin güneyle işbirliği yapmasını, ortak bir hükümet kurmasını önlediler. Bunun sonucu olarak 10 mayıs 1948’de yapılan seçimlere Kuzey Kore- ! liler katılmadı. Seçimlerin sonunda Güney Kore’de normal hükümet kurulunca, sayısı 50.000’i bulan A. B. D. askeri Kore’den ayrılmaya başladı. Öte yandan, Kuzey Kore’de de bir kukla hükümet kurulmuştu. Amerikan askerlerinin çekilmesi üzerine Kuzey Koreliler 38. paralelin güneyindeki birliklere karşı saldırıya başladılar. Durum Birleşmiş Milletler Teşkilâtına aksettirildi.

SAVAŞ BAŞLIYOR

25 haziran 1950’de Kuzey Kore ordusu 38. paraleli geçerek Güney Kore’yi işgale başladı. Derhal harekete geçen Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, bütün üye devletlerin katılmasıyla hazırlanacak bir ordunun Güney Kore’nin yardımına koşmasını kararlaştırdı.
Kore Savaşı’nın en büyük önemi dünya tarihinde ilk o’ıaıak bütün devletlerin katıldığı bir teşkilâtın saldırgan devlete karşıkoyması, onu yenmesidir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Güney Kore’yi düşman işgalinden kurtarmak için çok büyük hızla harekete geçti. Güney Kore ve A. B. D.’ nden başka 15 devlet fiilen Kore’ye asker gönderdiler. Ayrıca 5 devlet de sağlık malzemesi ve para yardımında bulundu.
Türkiye de Birleşik Milletler’in çağırışına uyarak, Kore’ye bir tugay gönderdi. Kore Savaşı’nda Türk tugayının kahramanca çarpışmaları bütün dünyaya ün saldı. Kore’ye asker gönderen devletler şunlardı: A.B.D. İngiltere, Türkiye, Yeni Zelanda, Yunanistan, Belçika, Filipinler, Kanada, Avustralya, Lüksemburg, Habeşistan, Fransa, Güney Afrika Birliği, Siyam, Hollanda, Kolombiya.

KUNURİ SAVAŞI

Çok kısa bir süre içinde Kore’ye gelen B. M. askerleri 16 eylül 1950’de, yani saldırının başlamasında iki buçuk ay kadar sonra, genel taarruza geçtiler. Taarruz büyük bir hızla gelişti. Bir ay içinde bütün Güney Kore düşmandan temizlenmiş, B. M. kuvvetleri 38. paralelin kuzeyine geçmişti. Müttefikler bununla da kalmadılar, daha kuzeye doğru ilerlemelerine devam ettiler. 19 ekim 1950’de Kuzey Kore’nin başkenti Pyönyang işgal edildi. İleri hareketlerine devam eden birlikler Mançurya sınırlarına kadar geldiler.
öte yandan, durumun önemini gören Kızıl Çin, fena halde sıkışan Kuzey Koreli komünistlere yardıma hazırlanıyordu. Çin birlikleri, yığmak yaparak 26 kasımda çok şiddetli bir hücuma geçtiler. Kunuri Savaşı diye adlandırdığımız kanlı çarpışmalara Türk tugayı da katılmıştı. Şiddetli Kızıl hücumu karşısında B. M. kuvvetleri Kuzey Kore’nin Hungnam limanından gemilerle geriye çekildi, çekilenler arasında 105.000 B. M. askeri.
98.0 Koreli sivil vardı.

ATEŞ KES GÖRÜŞMELERİ

8 haziran 1951’de ateş kes görüşmeleri için ilk hazırlık ilişkileri kuruldu. Çeşitli sebeplerle sık sık kesintiye uğrayan görüşmeler 2 yıl sürdü. Sonunda iki taraf arasında 27 haziran 1953’te barış imzalandı. Bu barış antlaşmasına göre 38, paralel sınır oluyor, arada 4 km. lik, silâhtan yalıtılmış bir bölge bırakılıyordu.
Kore Savaşı’nda B. M. ordusunun kaybı, ölü, yaralı, kayıp, esir olarak, 450.000 kişidir. Aynı süre içindeki Komünist kayıpları 1.500.000’i geçmiştir.

KUNURİ SAVAŞINDA TÜRK TUGAYI

5. kişiyi geçen Türk Tugayı 1950 eylülünde başlayan büyük karşı hücuma katılarak Mançurya sının yakınlarına kadar ilerlemişti. Kızıl Çinliler’in 26 kasımdaki büyük taarruzu başladığı sırada tugay Karilyong çeşitleri yakınındaydı. Düşman arazinin en sarp, geçit vermez ye rinde, baskın şeklinde hücuma geçti. Hücumun başlamasından kısa bir süre sonra sağ kanadı tutan Kore Kolordusu bozuldu, düşmanlar orada açılan gedikten sızarak B. M. kuvvetlerini kuşatmaya kalkıştılar. Hareket büyük bir hızla gelişiyordu. Kızıl Çin ordusunun planlarının başarıya ulaşması yüz binlerce kişinin yok olması demekti. Bunun için 1. ve IX. Amerikan kolorduları vakit kaybetmeden geri çekilmeye başladılar. Tugayımıza artçılık görevi verildi.
Birliklerimiz 28 kasım sabahı erken saatlerde düşmanla karşılaştılar. Artçılarımız düşmanı oyalarken tugay Wovonu geçerek Sinninâni köyüne vardı.
Artçı olarak Amerikan birliklerinin gerisini koruyan Türk Tugayı Sinnimni’de korkunç bir baskına uğradı. Tugaya bağlı bütün birlikler birbiri ardınca ateş hattına giriyor, göğüs göğüse kanlı çarpışmalar yapıyordu. Süngü hücumlarıyla püskürtülen düşmanlar bir türlü bitmek bilmiyor, ardı arkası kesilmeyen dalgalar halinde yenileri cepheye sürülüyordu. Türk Tugayı’nın karşısında iki Kızıl tümeni vardı. Tugayımızı gırtlak gırtlağa savaşarak Kunuri’ye vardı. Amerikalılar buradaki ileri sahra hastanelerinin boşaltılmasını bitirmişlerdi. Düşmanlar Kunuri’de birliğimizi çevirip tamemen yok etmeye çalıştılarsa da Türk süngüsü, çok ağır kayıplar pahasına düşman saldırışlarını durdurmasını bildi. Tugayımız verdiği kanlı savaşlarla hem kendisi düşmandan kurtulmuş, hem de B. M. ordusunun dev çekiliş hareketini korumuştu. Tugayımızın Kore savaşlarındaki kaybı 750 – 800 kişi kadardır.

Yorum yazın