İtalya’da Komünizm

İtalya’da Komünizm
İtalya’da ise durum başkaydı. Hiç bir batılı devlet İtalya kadar kızıllarla içli dışlı olmamıştı. Komünist Parti’nin parlamentoda sayıca üstünlüğü ‘ yoktu, fakat Fransa ve Almanya’daki durumun aksine İtalyan sosyalistleri Komünist Parti’nin emrimideydi.
Truman İtalya’yı uyardı; barış . antlaşması gereğince ülkedeki Amerikan askeri 15 Aralık 1947’degeri çekilecekti. Fakat İtalyan komünistleri bir ihtilâlci eylemle iktidara gelecek olurlarsa, ABD, İtalya’dan çıkmayacak, çıkmışsa geri dönecekti. 1948 seçimlerinde Hıristiyan demokratlar çoğunluğu sağladı.

Yorum yazın