İstanbul’un İşgali ve Mebuslar Meclisinin Dağılması

İstanbul un İşgali ve Mebuslar Meclisinin Dağılması:

Misak-ı milliye itilaf devletleri tarafından büyük bir tepki aldı. Harbiye nazırı ve Genelkurmay başkanı kuva-yi miliye’ye subay, silah, para yollamak ve terhis edilen askerleri onların yanına göndermekle suçlanıyorlardı. Bunun üzerine her ikisi de istifa etti.

İtilaf devletlerini kızdıran bir başka olay ise akbaş cephaneliğinin basılması idi. Fransız askerleri ve esir alınmış, büyük oranda silah ve cephanede Anadolu’ya sevk edilmişti. Üstelik seferberlik hazırlıklarının öğrenmeleri itilaf devletlerinin baskılarını artırmalarına neden olmuştu. Bu baskılar sonunda Ali Rıza paşa hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Salih paşa hükümeti kuruldu. Bu fırsatı değerlendiren itilaf devletleri istedikleri barış şartlarına boyun eğdirmek için işe önce Türk ocağını basmakla başladılar. 16 Mart’ta İstanbul işgal edildi. Meclise baskın düzenleyerek bir çok milletvekilini de tutukladılar. Baskılar artıkça durum zorlaşıyordu. Resmi bir çok yerde ilan edildi. Bu durum karşısında Salih paşa hükümetinde istifa etti. Damat Ferit paşa hükümeti kuruldu. 11 Nisan günü de dağıtıldı.

Yorum yazın