İlk Anayasanın Kabulü (20 Ocak 1921)

Anayasanın Kabulü (20 Ocak 1921)

1876’da yapılan Kanuni Esası, 1909 yılında değişikliklere uğratılarak ihtilal meclisine özgü bir yönetimi benimsenmiştir. M.Kemal ve TBMM tarafından, Yeni kurulan devletin kuruluşunu, yönetimini, çalışma şekillerini anlatan, 4 ay süren uzun tartışmaların sonucunda 20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı esasiye Kanunu kabul edildi. 23 madde ve bir çok maddeden oluşan anayasa, TBMM ‘in oluşum ve yetkilerini belirleyen yasama yürütme düzenliyordu. Bunun yanı sıra 1921 Anayasası Ulusal Egemenlik ve meclisin üstünlüğü gibi çok önemli kavramları hayata yaşıyordu. Ancak bu anayasada ek madde olarak yer alan TBMM ‘in amacına ulaşana kadar çalışmalarını sürdürebileceğiydi.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum yazın