İkinci Dünya Savaşının Yayılması

İkinci Dünya Savaşının Yayılması

Uzakdoğu’da iyiden iyiye kızışan savaşın böylesi- ne genelleşmesi üzerine, Almanya’nın düşmanları arasında kesin antlaşmalar yapılması yoluna gidildi. 1941 yılının Aralık sonunda Birleşik Amerika Başkanı Roosevelt’le görüşen İngiltere Başbakanı Churchill, 1942’nin mayıs sonunda Londra’da Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov’la bir araya geldi. Hemen birkaç gün sonra da İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında bir bağlaşıklık antlaşması imzalandı. Bunu, Roosevelt-Molotov görüşmesi izledi. Ağustos ayında Kahire’de yapılan ve özellikle savaşla ilgili önlemlerin ele alındığı konferansın ardından Moskova’ya giden Churchill, Stalin’le ilişki kurdu. Birleşik Amerika’nın Kiralama ve Ödünç Verme Yasası’ndan, Sovyetler Birliği de savaş araç ve gereçlerini sağlamaya başladı.
Bu arada Japonya’nın Sovyetler Birliği’ne karşı davranışları ilgi çekiyordu. Almanya ve İtalya, Japonya’nın hemen arkasından Birleşik Amerika’ya savaş açmalarına karşın, Japonya Sovyetler’e saldırıdan çekiniyordu. Hatta bu ülkeyle, Mançurya ve Moğolistan sınırları konusunda bir antlaşma bile imzaladı.
Avrupa’da Almanya’nın savaş bölgelerine yollayacağı asker ve savaş araçları ile gereçleri üreten fabrikalarda çalıştırmak için işçi gereksinmesi giderek artıyordu. Almanya’ya katılan Alsace ve Lorraine’de askerlik hizmetlerinin yanında iş yükümlülüğü konuldu. Aynı düzen, Alman egemenliği altındaki tüm ülkelerde uygulandı. Tutsak kamplarında toplanan yabancılar bile çalışmaya zorlandı.
Ele geçirilen bölgelerde egemenliği elinde tutmakta güçlüklerle karşılaşan Almanların Yahudiler üzerindeki baskısı yoğunlaştı. 1942 Temmuzunda Paris’te tutuklanan 30 bin Yahudi, kamplara yollandı. Bunlardan büyük çoğunluğu gaz odalarında öldürüldü ya da fırınlarda canlı canlı yakıldı.

Yorum yazın