İkinci Dünya Savaşında Almanların Teslim Olması

İkinci Dünya Savaşında Almanların Teslim Olması

1945 yılı içinde Avrupa’daki savaşlar, doğudan ve batıdan aynı zamanda saldırıya uğrayan Alman topraklarını hedef aldı. Sovyetler Ocak ayında Doğu Prusya’ya girdiler ve Polonya’yı ele geçirdiler. Varşova 17 Ocakta düştü. Daha sonra yukarı Silezya’ya ulaşıldı. 11 Şubatta Öder nehri aşıldı, Mart ayında ise Avusturya’ya girildi. Viyana 12 Nisanda teslim oldu. 16 Nisanda Berlin yönünde Sovyet saldırısı başladı.
Batı Cephesinde ise Fransızlar ocak ayında Alsace’ı kurtardılar. Bağlaşık güçler şubatta Rhur’a, mart sonuna kadar da Saar’a ve Ren Nehri’ne vardılar. Amerikan generali Patton yönetimindeki ordu, Thuring’e ve Bohemya’ya girdi. Alınan emir üzerine, Prag’a 90 kilometre kala durdular. Fransızlar Stuttgart’ı ele geçirdikleri sırada, Amerikalılar da Bavyera’yı aldılar. 29 Ni- san’da da Münih’e girildi. Sovyet ordusu 25 Nisanda Elbe üzerinde Amerikalılarla, 3 Mayısta da Wismar’da İngilizlerle birleşti. Nisanda Fransız- lar, Royan’daki Alman direnişini püskürttü.
Bu arada İtalya’da Amerikalılar, 9 Nisanda genel saldırıya giriştiler. Ayın sonunda Cenova, Venedik, Milano ve Torino’ya ulaştılar, burada Fransız ordusu ile birleştiler. Bu tarihten başlayarak Alman ordusunun ortadan kaldırılması işlemi, bölüm bölüm tutsak almalarla sürdü. İtalya ve Avusturya’daki Alman güçleri 29 Nisanda Ca- serta’da, VVetsfalen ile Danimarka ve Hollanda- daki Alman güçleri ise 4 Mayısta Lüneburg’da tutsak oldu.
Berlin yakınlarında kuşatılan Alman ordusunun son kalıntıları, umutsuz durumlarına karşın, yüksek komuta kurulunun kararı ile savaşı sürdürüyordu. Yeni oluşturulan bir Alman ordusu Berlin’deki birliklerin yardımına koştu ama, kötü gidişi önleyemedi. Berlin’in güney doğusundaki çarpışmalar,Almanlar’a 60 bin ölü ve 120 bin tutsağa patladı.
Berlin içinde ise Almanlar, umutsuzluğun verdiği bir çılgınlıkla çarpışıyorlardı. Artık hiç bir güç Almanya’yı kurtaramazdı. Evden eve, bloktan bloka çarpışan Almanlar gerilemekten başka çıkar yol bulamıyorlardı.
Hitler iyice kısılmıştı. Ocak ayından bu yana savaşı, Başbakanlığın altındaki beton sığınaktan . yönetiyordu. Almanya’nın ikiye bölüneceğini anlayınca, yüksek komutanlığı Amiral Dönitz ve Göring’e verdi. Çevresindekiler onu Bavyera’daki karargâha götürmek için direttiler ama, Hitler hiçbirini dinlemedi, Berlin’de kalacağını bildirdi. Dönitz ve Göring’le yüksek rütbeli subayların çoğu, 16 Nisandan sonra kuzeye ve güneye dağıldılar. 23 Nisanda Hitler’in Berlin’den ayrılmama kararını öğrenen Göring, hükümetin yönetimini ele alma zamanının geldiğini düşündü. O gün akşama dek çağrısına yanıt alamayacak olursa, yönetimi üstleneceğini açıklayan bir bildiriyi radyoda okudu. Hitler bu davranışı hıyanet olarak kabul etti, Göring’i hemen tutuklattı. Nisan sonuna kadar tüm sorumlular Berlin’i kurtarmak için harcanan çabaların sonuçsuz kaldığını ve kentin son savaşı verdiğini anlamışlardı. Hitler, kendi yerine ve silahlı güçlerin genel komutanlığına amiral-Dönitz’i atadığını belirten bir belge imzaladıktan sonra 29 Nisanda metresi Eva Bra- un’la evlendi. Başbakanlık altındaki beton sığınakta kıyılan bu nikâhın ertesi günü olan 30 Nisanda onunla birlikte canına kıydı. Hitler’in kendini nasıl öldürdüğü, günümüze dek kesin biçimde açıklığa kavuşmadı. Kimine göre bu iş tabancayla, kimine göre ise zehirle gerçekleştirildi. Böylece, tüm dünyayı benzeri görülmemiş bir kan gölüne çeviren Hitler, ortadan kalkmış oldu.
Almanlar için artık yapacak iş kalmamıştı. Berlin garnizonu 2 Mayısta silahlarını bıraktı. 7 Mayıs 1945 günü sabaha karşı saat 2.45’ıte Almanlar tüm cephelerde kayıtsız koşulsuz teslim antlaşmasını imzalamak zorunda kaldılar.
Bunu Baltık bölgesinde, Danzig’in doğusunda ve diğer yerlerdeki terkedilmiş Alman birliklerinin teslimi izledi. Çekoslovakya ve Avusturya’da bulunan önemli bir Alman gücü, antlaşma koşullarını hiçe sayarak Sovyetlere teslim olmayı reddettiler. Bu gücün ezilmesi ve 5 Mayısta Alınanlara karşı ayaklanan Çek yurtseverlerinin yardımına koşmak için, Sovyet ordusunun bir bölümü Prag’a gönderildi. 9 Mayısta gün doğarken Sovyet tankları kente girdiler. Aynı gün, Almanların 60 tümenden ve bir milyona yakın askerden oluşan tüm ordusu kuşatılarak tutsak alındı.
Normandiya çıkartmasından bu yana Almanlar yalnızca batı cephesinde 263 bin ölü vermişler, 49 bin kişi sakat kalmış, 8 milyon 109 bin kişi de tutsak düşmüştü. Bağlaşık devletlerin kayıpları ise 187 bin ölü, 545 bin yaralı ve 110 bin kayıptı. Kayıplardan bir bölümünün öldüğü daha sonra açıklandı. Savaş tutsağı olarak alıkonan diğerleri de ülkelerine geri gönderildi.

Yorum yazın