Hitler’e Suikast Girişimi – Hitleri Öldürme Girişimi

Hitler’e Suikast Girişimi – Hitleri Öldürme Girişimi

Artık Almanya’nın yenilgisi önlenemez duruma gelmişti Hitler’e karşı çıkanların sayısı giderek artıyor; ne yapılabileceği, işin içinden nasıl çıkılacağı konusu araştırılıyordu. Tutucu eğilimli karşıtlar, yöneticiler ve askerler, Almanya toptan yok olmadan Hitler’in işini bitirmek üzere aralarında anlaştılar. Albay Von Stauffenberg, 20 Temmuz günü Hitler’in genel karargâhına bir bomba yerleştirdi. Amaç Hitler’i öldürerek yönetimi ele geçirmek ve savaşa son vermekti. Yaşamına son vermeye yönelik girişimi birkaç küçük yara ile atlatan Hitler, öldüğüne inanan ve başka hiç bir önleme gerek görmeden ortaya çıkan kişileri yakalattı ve teker teker yok etti. Batı Cephesi Başkomutanı Feldmareşal Hans Günther von Kluge ve Mareşal Rommel, kendi canlarına kıymaya zorlandılar. Mareşal von VVitzleben, general von Stulpnagel ve amiral Canaris ise idam edildiler.
öldürülmekten kıl payı kurtulan Hitler, bu günden sonra çevresindekilerden her zamankinden çok daha fazla kuşkulanır oldu. Artık gerçek bir akıl hastasına dönmüştü.
Bu olaylar arasında Normandiya çıkarmasını gerçekleştiren bağlaşık güçler, Avrupa’da sürekli ilerliyor, Almanları gerilemeye zorluyorlardı. 24 Ağustos gece yarısı küçük bir Fransız birliği Paris’e sızmayı başardı. 25 Ağustos günü de Fransız ve Amerikan kuvvetleri kente girerek Paris’i kurtardılar. Alman savunması çabuk çözüldü ve Alman komutanı tutsak oldu.
Bu arada, 15 Ağustos 1944 günü Cannes ile Toulon arasında Fransa’nın güney kıyılarına ikinci bir çıkarma daha yapıldı. Ağır bir hava ve deniz bombardımanından sonra üç Amerikan tümeniyle bir Fransız zırhlı birliği, Saint-Tropez’in iki yanından kıyıya çıktılar. Aynı anda havadan indirilen İngiliz ve Amerikan paraşüt birliğiyle birleşerek, Güney Fransa’nın Alınanlardan temizlenmesini sağladılar.
Bağlaşık güçler, kuzeyden ve güneyden ilerlemeyi sürdürüyorlardı. Eylülün 3’ünde Brüksel, 7’sinde Liege ve Lüksemburg kurtarıldı. 11 eylülde Alman topraklarına girildi. Çekilen Almanlar,
tam bir dağınıklık içindeydi. Doğu cephesinde ise Almanları Sovyet topraklarından çıkaran Rus ordusu, Polonya’yı zorlamaya başlamıştı. Normandiya çıkarmasından sonraki üç ay içinde Almanlar tüm cephelerde bir milyon iki yüz binden fazla asker yitirmişlerdi. İngiliz ve Amerikan ağır bombardıman uçakları gece gündüz demeden Alman kentlerini, fabrikalarını, demiryollarını bombalamışlardı.
Hollanda üzerine saldırı, savaşın en büyük havadan indirme girişimiyle 17 Eylül günü başladı, başarı ile sonuçlandırıldı. Almanların çok güçlü olduğuna güvendikleri ve Siegfried Hattı adını verdikleri batı duvarı, kilometrelerce uzunlukta beton engeller, gözetleme kuleleri, komuta kuleleri ve barınaklardan oluşuyordu. Akarsu türünden doğal engeller ve canavar dişi denilen beton çıkıntılar, boydan boya tüm hattın önünü kaplıyordu. Bu aşılması olanaksız sanılan duvar birçok yerinden geçildi. Ekim ayında Almanya’nın Belçika ve Lüksemburg sınırına vardılar. Alsace ve Lorraine’de çok şiddetli savaşlar oldu. Amerikalılar Metz’i, Fransızlar ise Strasbourg’u ele geçirdiler. 16 Aralıkta Almanlar Ardennes’lerde son karşı saldırıyı başlattılar. Saar ve Ren arasındaki diğer bir saldırıyla birlikte sürdürülen bu girişim, bağlaşıkları güç durumda bıraktı. Amerikalılar geri çekildiler.
Savaş Uzakdoğu’da da tüm şiddetiyle sürüp gidiyordu. Amerikalıların saldırısı Filipinler yönünden gelişiyordu. Amiral Nimitz komutasındaki deniz ve hava ortak gücü ardı ardına Marshall ve Caroline Adaları ile Wake Adası ’na, hemen arkasından ise Mariannes Adaları’na yöneldiler. Mac Arthur komutasındaki tümenler de Solomon ve Amirallik Adaları’nı ele geçirdiler, Yeni Gine’ye doğru ilerlediler. Ekimde Ley te Adası’nda zorlu savaşlar oldu. Asya’daki Amerikan güçleri, mayıs ayında Birmanya’da Çinlilerle birleştiler. Ingiliz güçleri ise Japonların Hindiistan-Birmanya sınırına yönelttikleri saldırıyı haziranda durdurdular.

Yorum yazın