Hindenburg Hattı

Hindenburg Hattı

Avrupa’da sürüp giden yıpratma savaşı kesin sonuç vermekten uzaktı. Bunun üzerine devletler, başka yollardan sonuca ulaşmayı tasarladılar. Ancak Rusya’nın devrimden sonra savaş alanından çekilmesi, buna karşılık Birleşik Amerika’nın savaşa katılması, savaşan iki tarafın hazırladığı yeni tasarımları altüst etti. Mareşal Hindenburg, elindeki olanakların azlığından ötürü ilk kez İngilizlerin ve dostlarının saldırıları karşısında savunmaya geçmek, birliklerini önceden güçlendirilmiş bir hat üzerinde toplamak zorunda kaldı, Şubat sonunda bu hatta tutunma komutu verdi.
Saint Ouentin ile La Fere arasında yer alan bu hattın kurulması, gerçekte 1916 Eylülünde düşünülmüştü. Alman Genelkurmayı’nın gerek elindeki asker sayısında tasarruf sağlamak, gerekse ele geçirilen Fransa’nın kuzeydoğusundaki durumu güçlendirmek amacı ile oluşturulmuştu. “Hindenburg Hattı” diye adlandırılan bu savunma engelinde en çağdaş araçlar kullanıldı ve hazırlıklar altı ayda tamamlandı. Temelde birbirini izleyen üç ayrı engelden oluşuyordu. Bunların ilki, Lille kenti batısından geçen Siegfried hattıydı. Bu hat, Arras ile Vailly-sur-Aisne arasını La Fere yolu ile birleştirdikten sonra Peronne, Roye ve Soissons’dan geçerek cephenin kirişini oluşturuyordu. Engellerin İkincisi, Escaut ile Moselle arasında bulunan Hermann, Hunding, Brünhild, Kriemhild ve Michel boyunca uzanıyordu. Üçüncü engel ise daha geride yer alan ve sonradan yapılan Anvers-Brüksel-Meuse hattıydı. Almanlar birinci hatta 16 Mart 1917 günü çekildiler. Böylece cephenin 70 kilometre kısalması sağlandı.
Fransızların Aisne’deki başarısızlığı, Almanların kendine güvenini arttırdı. Rusların yavaş yavaş savaş alanından çekilmesi üzerine Riga, Bukovina ve Galiçya Almanların eline geçti. Mayıs ve ağustos ayları arasında İtalyanlar tarafından Carso’dan yapılan saldırılar sonunda güç duruma düşen Avusturya-Macaristan’ı kurtarma olanağı bulundu. İtalyan Ordusu, Caporetto’da bozguna uğratıldı. İtalyanlar, 24 Ekimde Piave Nehri’ne doğru geri çekildiler.
Fransız Orduları Başkomutanı General Nivelle, Almanların karşısında başarılı olabilmek için geniş cephe üzerinde bir noktada saldırıya kalkarak birlikleri yarıp geçmenin denenmesi ve bu başarıdan yararlanarak kesin sonuca varmaya çalışılması düşüncesindeydi. İngilizlerin 9 Nisanda Artois’de giriştikleri saldırıdan sonra, General Nivelle’nin büyük saldırısı 16 Nisanda Chemin des Dames’den başladı. Ancak bu saldırıdan istenen sonuç alınamadı ve tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Bu sonuç üzerine General Nivelle görevden alındı ve yerine Mareşal Petain getirildi.
İngilizlerle dostlarının arasında tam bir işbirliği sağlanamayışı Almanların işine yaradı ve güçlerini düzene koymalarını, derlenip toparlanmasını kolaylaştırdı. Bu dönemde İngilizler, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı giriştikleri savaşta tüm olanaklarını kullanmışlardı. Batı cephesinde de Belçika kıyılarını ele geçirmek ve Alman denizaltı yuvalarına ulaşmak amacı ile haziran-aralık ayları arasında Flandres’dan saldırıya geçtiler. İlk tank savaşı Cambrai’de yapıldı.
Bu arada Fransızlar, ordularına yeniden güven sağlayabilmek için bazı başarılar aramak zorunluğunu duydular. Mareşal Petain, Ağustos ayında Verdun’de, ekim ayında da Malmaisan’da sonuçları savaşın talihini değiştirecek olan çarpışmalara girişti. Böylece amaçlarına ulaşarak orduhun güvenini kazandılar.
Selanik Cephesi’nde komuta General Serra- il’den alındı, General Louis Guillaumat’a verildi. Doğu Ordusu komutanlığı bu cephede herhangi bir saldırıya girişmedi. Bağlaşıklar ancak Caparetto bozgunundan sonra savaşı sonuca ulaştırabilmek için çalışmaları birleştirmek gereğini duydular. Kasım ayında Mareşal Ferdinand Foch, bir kaç tümenle İtalya’ya gönderildi ve oradaki durumun düzeltilmesini sağladı. İtalyan Başkomutanlığına, Mareşal Luigi Cadorna’nın yerine Mareşal Armando Diaz getirildi.
Rapallo’da, savaşın emir ve komutasını tek bir elde toplama konusunun görüşüldüğü bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Bağlaşık Devletler Yüksek Savaş Kurulu Askerlik Konseyi kurulmasına karar verildi. Başkanlığına da Fransız Mareşali Ferdinand Foch atandı.
Birleşik Amerika, Almanya’ya savaş açmasına karşın, 1917 yılı içinde çarpışmaların dışında kaldı. Bu dönemde yalnızca, Almanya düşmanlarının ortağı durumunda göründü. Bazı araç ve gereç yardımlarında bulundu.

Etiketler:

Yorum yazın