Güney Sami Ana Dalı Alfabesi

Güney Sami Ana Dalı Alfabesi
Bu yazı türü Sami dillerin güney kolu ile bağlantılıdır. Güney Sami alfabesinin İ.ö. 1000 yıllarında kullanılmakta olduğu kesin olarak belirlenmiştir. Bu alfabe, Arap Yarımadasında yaşamış ve Güney Arabistan’da Me’ini, Sebai, Himyeri, Katabani ve Hadramavti yazıları, Kuzey Arabistan’ da da Samud, Dedan, Lihyan ve Safa yazıları bu alfabeden türemişlerdir.
Güney Sami yazıları içinde en ilginci kuşkusuz, zarif ve güzel görünümüyle 29 harfli Sebai yazısıdır. Bu yazının Afrika’da görülen bir kolu da Etiyopya alfabesidir. Bu alfabe bugün yaşamakta olan Amhar, Tiğre, Tegrinya ve öteki çağdaş Etiyopya yazılarının kaynağını oluşturmuştur.

Yorum yazın