Geldikleri gibi giderler sözü Nerede – Ne zaman Söylenmiştir ?

Geldikleri gibi giderler sözü Nerede – Ne zaman Söylenmiştir ?

13 Kasım günü düşman donanması İstanbul’a girerken, Mustafa Kemal de karadan kente geldi ve yakın gelecekte ortaya çıkacak tehlikelerin önüne geçmek için devletin ileri gelenleriyle ilişki kurmaya çalıştı; Ahmet İzzet Paşa’nın meclisten güvenoyu almaması için milletvekilleriyle görüştü; ama, bütün girişimleri sonuçsuz kaldı. İtilaf Devletleri donanmalarına bağlı gemilerin İstanbul’a girdiklerini görünce, yanındakilere “geldikleri gibi giderler” diyerek başka çözüm yolları aramak gerektiğini vurgulamaktan kaçınmadı. Ülke adım adım işgal edilirken, iktidardakiler kendi geleceklerini güvenceye almaktan başka girişimde bulunmuyorlar, oysa Anadolu’nun çeşitli yörelerinde kur:uluş için bazı örgütler kuruluyordu. Mustafa Kemal, bu durumda en gerçekçi ve tutarlı çözümün Anadolu’ya geçip, halkı işgal kuvvetlerine karşı örgütlemek, düzenli ordu oluşturarak bağımsızlık savaşı vermek olduğuna karar verdi. O sırada hükümet de kendisini 9. Ordu denetleyicisi olarak Anadolu’ya atadı (30 Nisan 1919).

Yorum yazın