Fransa’da Reform Hareketleri

Fransa’da Reform Hareketleri

FRANSA’DA AŞIRILAR, LİBERALLER, BAĞIMSIZLAR (1815-1830)
Louis XVIII, Louis XVII’nin vârisi olarak ve bu tanrısal hakla kral ilân edildi. Buna karşılık inanç ve fikir özgürlükleri, şahsî hürriyet, mülklerin dokunulmazlığı gibi devrim kavramlarına dokunulmuyordu. Bu birbirine zıt kurumlan bağdaştırmak siyasî kuruluşlara düşüyordu, ama bunu gerçekleştirmek mümkün olacak mıydı? 1815’te sorun, burjuvazinin koruyuculuğunda, eski ve yeni Fransa’yı bağdaştırmanın mümkün’ olup olmayacağıydı. Kral sözünü tutmayıp sert önlemler almıştı. Sonunda Millet Meclisi’ni de kapattı.
1816- 1820 yılları arasında, yeniden siyasetle ilgilenen burjuvazi, aşırılara karşı ve anayasaya bağlı kalması şartıyla kralı tutacaktır. Meşrutiyetçiler dört yıl boyunca iktidarı ellerinde tuttu. Ama aşırılar durumdan memnun değillerdi. Kendisi de aşırıcı olan yeni Kral Charles X bu gruba önderlik ediyor, cesaret veriyordu. Hiçbir ihtarı gözönüne almayarak, devrimin getirdiği yeni yasa ve hürriyetleri ortadan kaldırdı. Liberaller ise Napolyon’un ölümünden sonra (1821), Bonapartçılarla cumhuriyetçilerin birleşmesiyle güç kazanmışlardı. Bazı büyük burjuvalar, aydınlar, gençler de bu gruba dahildi. Kral ve aşırılar politikalarını giderek sertleştirdi.
Bu tedbirsiz hareketler Fransa’yı 1830 devrimine sürükledi. 26 Temmuz’dan itibaren gençlik, basın ve halk ayaklandı, kralın kuvvetleri isyanı bastıramayınca, Charles X tahtı, 10 yaşındaki torunu Bordeaux düküne bırakarak Fransa’dan ayrılmak zorunda kaldı. Burjuvazi Orleans dükünü teklif etti. Liberaller ve cumhuriyetçiler de kabul etti. Fransız burjuvazisi için ümit kapıları açılmıştı.

Yorum yazın