Fransa ve Komunizm

Fransa ve Komünizm
1946 seçimlerinde en çok oyu M.R.P. almış, ancak sol bölge (komünist ve sosyalistler) hükümet olmuştu.
Léon Blum birçok meseleyle karşı karşıyaydı: İktisadî kriz, sosyal kriz ve Çinhindi.
Leon Blum, Fransa’nın itibarını
ve bütünlüğünü korumak için Çinhindi’ne bağımsızlık vermeye taraftar olduğunu söylemişti. Fakat olaylar başka türlü gelişti. General Giap beklemeden saldırdı. Fransa ümitsiz bir savaşa girmişti.
Sovyet Bloku ile batılı demokrasiler arasında gitgide artan gerginlik, koalisyon hükümetinde ve parlamentoda komünistlerle milliyetçi partilerin ilişkisini zorlaştırıyordu.
Sendika ve işçilerin baskısı, gösteriler Fransız Komünist Partisi’ni politikasını sertleştirmek zorunda bıraktı. Sosyalistler koalisyon ortaklarını reddettiler. Komünist bakanlar hükümetten ayrıldılar. Komünizmin Fransa’daki atılımı yenilgiyle sonuçlanmıştı.

Yorum yazın