Fenikeliler kimlerdir – Fenikeliler hakkında bilgi

FENİKELİLER Eskiçağ’da Lübnan ve Suriye’nin Akdeniz kıyı kesiminde yüzyıllarca yaşamış denizci bir ulus. Kıyıda Biblot, Sidon (Say-da), Tir (Sur) gibi birtakım kent devletleri halinde örgütlenmişlerdi. Bu kentler tû 20. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar Mısır’ın egemenliği altında yaşadıktan sonra bağımsızlıklarına kavuştular. Söz konutu kent devletlerinden biri ya da diğeri zaman zaman üstünlük kazanarak başa geçti. Bunlardan üçü çok önem taşır: Sidon, Tir ve Kuzey Afrika’da Kartaca.

Fenikeliler denizci, sanatçı tüccar bir uluttu. Deniz ticaretinde çok ileri giden Fenikeliler, Akdeniz’in hemen her yerinde, hatta Atlas Okyanusu kıyılarında koloniler kurdular, Ingiltere’ye kadar uzanarak buralarda aradıkları kalay madenini buldular. Akdeniz’de uzun yıllar ticareti ellerinde bulundurdukları gibi doğudan kervanlarla Sidon ve Tir limanlarına gelen malların batıya ulaşımını da sağladılar. Fenikeliler’in Batı Afrika kıyılarına da gittikleri sanılmaktadır.

Fenikeliler’in uygarlığa en önemli katkıları alfabeyi bulmalarıdır. Bugünkü yazıların çoğunluğunun kökeni Fenike alfabesidir. Yunanlılar bu alfabeyi benimseyerek bazı değişikliklerle Yunan alfabesini, Romalılar da onlardan aldıkları yazı ürünlerinde bazı değişiklikler yaparak bugün pek çok ulusun kullandığı Latin alfabesini oluşturmuşlardır. Ayrıca camı ve madeni parayı bulanlar da Fenikeliler’dir,

Yorum yazın