FENER RUM PATRİKHANESİ TARİHÇESİ

FENER RUM PATRİKHANESİ istanbul’un Fener temtinde bulunan ve Ortodokı Rumların dinsel merkezi olan patrikhane, tıtanbul’un ele geçirilmelinden tonra Fatih Sultan Mehmet’in özel izniyle kurulmuştur. 1433’te lıtanbul Türk egemenliğine gfrince Ortodoks Rumlar başsız kaldı. Fatih Rumlar’ın dinıel yaşamının düzene koyulmalını istedi, bunun İçin de bir patrik seçilmelini buyurdu, tik patrik 14Î4 yılında seçildi ve Oımanlı Devleti tarafından da kilitenin içinde ve dışında Ortodoks halkın başkanı tayıldı. Patrik güvence altına alınarak, vergiden bağışık tutuldu. İlk merkezi günümüzdeki Fethiye Camii idi. 1602 yılında şimdiki merkezi olan Fener’deki Hagiot Georgiuı (Aya Yorgi) Kiliıeıl’ne taşındı. Lozan Antlaşmatindan sonra Fener Rum Patrikhanesinin Oımanlı devrinde verilmiş ve tanınmış ayrıcalıkları kaldırıldı, patriklik yalnızca dinıel bir kurum kabul edildi (1924). Rum ilk ve orta dereceli okulların denetimi ve öğretimi devlet güvenliği altında terbeıt bırakılarak külteden ayrıldı. Kiliıe için yalnız Heybeliada’-daki ruhban (papaz) okulu bırakıldı. Okulda Ortodokı din adamları yetiştirilir. Patriği, Sen Sinod denen kiliıe meclisi seçer. Fener Patriği dünya Ortodokı patriklerinin lideri sayılmakla birlikte otoriteıi yalnız kendi killıeıinde geçerlidir.

Yorum yazın