Etrüsk ve İtalik Alfabeler

Etrüsk ve İtalik Alfabeler Hakkında Bilgiler
Etrüsk alfabesi Yunan alfabesinden türetilmiş en önemli yazı biçimidir. Yunan harflerinin Etrüsk yazısına uyarlanması büyük bir olasılıkla İ.Ö. 8. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu yazının kökenlerinin aydınlatılmasında, şimdi Floransa’daki Arkeoloji Müzesinde bulunan Marsiliana Tableti büyük rol oynamıştır. Bu tablet üzerinde sağdan sola doğru yazılmış, 22’si Sami, son 4’ü Yunan olmak üzere 26 harf bulunmaktadır. Tabletin öğretim amacıyla kullanıldığı sanılmaktadır. Bu biçimiyle alfabenin özgün Yunan alfabesini oluşturduğu
varsayılabilir.
Etrüsk alfabesi, 4 ünlü (a, e, i, u) ve 16 ünsüzü (g, digamma, z, h, th, I, m, n, p, san, r, s, t, ph, kh, ve f) içeren klasik biçimine i.ö. 400 yılında ulaşmıştır. Roma egemenliği altında Etrüsk dili yerini Latinceye bırakmış ve İ.S. I. yüzyılda Etrüsk dili ile yazısı kullanımdan tamamen kalkmıştır. Ancak, Etrüsk alfabesinden, İtalya’nın çeşitli yörelerinde birçok yazı biçimleri türemiştir. Bunların içinde en önemlileri olan Romen ya da Latin Alfabesi giderek ötekilerin yerini almıştır.
Ayrıca eski Kuzey Germen kabilelerinin ulusal yazısı olan Run alfabesi, Britanya adalarında yaşamış olan Keltlerin kullandığı Ogam yazısı da Etrüsk alfabesinin kuzey kolunun birer devamı niteliğindedirler.

Yorum yazın