États généraux – Etajenero

États généraux – Etajenero , Fransa’da, soylular din adamları ve halk sınıfı temsile iiarinden oluşaç bir meclisti. XIV. yüzyılda kralın çağrısı üzerine toplanmaya başlamıştı. Çalışma sırasında her sınıfın temsilcilerinden oluşan üç meclis ayrı ayrı toplanırdı. Genel meclisin herhangi bir konuda karar verme yetkisi yoktu. Etajenero, bir çeşit danışma meclisi idi. Toplanacak vergiler, yapılacak yenilikler ve alınacak kararlarda düşüncelerini belirtir, kraldan isteklerde bulunabilirdi. Kral, bunları uygun görürse kabul eder, yürürlüğe koyardı. Etajenero, 1614’ten sonra 1789’a kadar toplantıya çağrılmadı. Fransa ihtilâlinde kurucu meclis haline geldi.

Yorum yazın