Eşrefoğulları Beyliği hakkında bilgi

Eşrefoğulları Beyliği 13. yüzyılın sonlarına doğru Beyşehir yöresinde kurulan beylik, Selçuklular’ın üç beyi Süleyman Bey tarafından, Selçuklu Devleti’nin zayıflığından yararlanılarak kuruldu (1280). ölümünden sonra yerine geçen oğlu Mehmet Bey beyliğini biraz daha genişlettyise de İlhanlı Valisi Timurtaş zamanında yerine geçen oğlu 2. Süleyman öldürülünce beylik yıkıldı (1326).

Yorum yazın