Eşkinci Ocağı nedir – Eşkinci Ocağı ne zaman kuruldu

Eşkinci Ocağı nedir – Eşkinci Ocağı ne zaman kuruldu – EŞKİNCİ OCAĞI, II. Mahmut zamanında kurulan düzenli askerî bir birliktir. Yeniçeriler, Alemdar Mustafa Paşanın (Bak.) ölmesinden sonra zorbalıklarını daha çok artırmışlardı. Her türlü kötülüğü yapıyorlardı. Halk, kendilerinden bıkmış usanmıştı. Yeniçeri ocağının düzeltilemeyeceği biliniyordu. Devlet adamları bir kez daha bu ordudan yararlanmayı denediler. Yeniçeri ortalarından ayrılan askerlerle Eşkinci ocağı kuruldu (1826). Bu ocağa girenler, yeni yöntemlerle yetiştirilmeye başlandı. Yeniçeriler, ulemadan fetva alındığı halde, bu yeni birliği de iyi karşılamadılar. Eşkinci ocağında talim başlar başlamaz, ocaklarının kaldırılacağı hakkında bir söz çıkması üzerine ayaklandılar. Bu olay üzerine Yeniçeri ocağı kaldırıldı. Bundan sonra, Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kuruldu.

Yorum yazın