Enosis nedir

ENOSİS asıl anlamı birleşme olan Yunanca (henosis) bir sözcüktür. Kıbrıs adasını Yunanistan’a bağlama isteğini belirtmek için kullanılır. Yunan «Megolo ideası»nın önemli bir parçasıdır. Amaç, Türkiye çevresinde, Ege adalarıyla birlikte bir «Yunan kıskacı» mey-dana getirmek ve zamanı gelince, Türkiye’nin denizaşırı bağlantısını kesip ona saldırmaktır-

Yorum yazın