Enderun mektebi nedir

ENDERUN eski saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu bölüm. Topkapı Sarayı’nda, Babüssade ya da Akağalar kapısından sonra gelen üçüncü ve dördüncü bölümlerdi. Burada, padişahın hizmetine bakan kişilere Enderun Ağaları, saray hizmetinde çalışacak görevlileri yetiştiren okula da Enderun Mektebi denirdi. Enderun adı, tarihlerde daha çok bu okul nedeniyle geçer. Çünkü Osmanlı devlet adamlarının çoğunluğu, bu okulda öğrenim görmüştü. Bu okula akıllı, yakışıklı ve sağlıklı Hıristiyan çocukları (devşirme) alınarak, çok sıkı bir eğitimden geçirilirdi. Öğrencilere Türk ve İslam gelenekleri, Arapça, Farsça öğretilir, çeşitli spor ve askerlik dersleri verilirdi.

Endurun örgütü, 2. Mahmut zamanına kadar sürmüştür.

Yorum yazın