Dört Köşe İbrani Yazısı

Dört Köşe İbrani Yazısı Hakkında Bilgiler
“Dört köşe” olarak adlandırılan İbrani alfabesi, Yakındoğu’da hâlâ kullanılmakta olan en eski yazılardan biridir. Bu alfabe, Kenan yazısının kollarından biri olarak daha önce sözünü ettiğimiz Eski İbrani yazısının değil, Aram yazısının bir uzantısıdır.
Dört köşe İbrani alfabesi ile bugün kullanılan çağdaş İbrani alfabesi arasında önemli bir farklılık yoktur. Her ikisi de, tümü ünsüz olan 22 eski Sami harfinden oluşmaktadır. Bunlardan dördü, (elif, he, waw ve yod) bugün uzun ünlü olarak kullanılmaktadır. Ortaçağ İbrani yazısında meydana gelen tek değişiklik, seslendirmede (vokalizasyon), yani okunurken ünlülerin eklenmesinde, noktalama işaretlerinden yararlanılmasıdır. Harflerin altına ya da üstüne konulan bu tür noktalama işaretleriyle bugün 14 ünlü ses ifade edilmektedir.
Dört köşe İbrani yazısının öteki bir özelliği de sağdan sola doğru yazılmasıdır.

Yorum yazın