Büyük Taarruz ve Baş Komutanlık Meydan Muharebesi

Büyük Taarruz ve Baş Komutanlık Meydan Muharebesi:

Sakarya savaşının başarıyla sonuçlandırılmasının ardından herkes M. Kemalin çevresinde toplanmaya başlamıştı. M.Kemal’e karşı olanlar ise onu yeni bir savaşa zorluyorlardı. O ise orduyu maddi ve manevi yönden toplamadan böyle bir şeye kalkışılmasının yanlış bir tutum olduğunu düşünüyordu.

22 Mart 1922’de itilaf devletleri Türkiye ne Yunanistan’ın kendi aralarında bir antlaşma yapmasını istedi. Aynı tarihte ise Yunanlılar Afyon ve Eskişehir’in doğusunda savunma yapmaya başlamışlardı.

M. Kemalin çevresinde hazırlıklar başlamıştı ama nasıl ve ne zaman taarruza başlanacağı gizli tutuluyordu. Taarruz hazırlıkları tamamlandıktan sonra, ta ki son güne kadar Yunan ordusuna bu konuda şüphe verilmeyerek böylelikle hareket tam bir baskın olacaktı.
Hazırlanan plan 21 Ağustos 1922’de uygulanmaya konuldu. Yunan ordusu dört bir yandan kuşatılarak Aslıhanlar’da yok edildi.
Bu büyük zaferde misak-ı milli sınırlarımız gerçekleşmiş oldu. Türk’ün bu büyük başarıları karşısında Yunanlılar dostluk eli uzatmak zorunda kaldılar.
M. Kemal bu taarruzu bizzat yönettiği için:Bu taarruza “Başkomutanlık Meydan Muharebesi” adı verildi.

Yorum yazın