Bourbon Hanedanı

Bourbon Hanedanı

Bourbon handedanının kurucusu. Louis XI ile Marguerite de Provence’ın 1256’da doğan
altıncı oğulları Robert de Clermont’dur. Zamanla Bourbon handedanı büyüdü, yeni topraklar ve birçok mülk elde etti. 1484’te evlenme yoluyla Na- varra krallığını ele geçirdi; bu durum, gelecekteki hükümdarların «Fransa ve Navarra kralı» unvanını taşımalarına yolaçtı.
• Son Valois Henri IH’ün ölümüyle, taht Bourbon hanedanından Navarra kralı Henri’ye geçti. Henri, Henri IV a-dıyla kral olmadan önce, Protestanlıktan vazgeçmek zorunda kaldı. Tahta çıktığında (1589), ülke karışıklık ve yoksulluk içindeydi. Bourbon shandedanının ilk hükümdarı, din savaşları sırasında otuz yıl boyunca gelişen anarşiyi ezdi. Ailesi, Fransız Devrimi ve Birinci İmparatorluk ile kesintiye uğrayan iki yüzyıl boyunca, 1848’e kadar Fransa tahtında kaldı.
• Bourbonlar’ın tahta çıkışı önemli bir olaydır, çünkü bu handedanı krallıkta birliği sağlamıştır. Usta bakanları çevresine toplayan Louis XIII ve özellikle Louis XIV, daha da başarılı oldular; toprakları genişlettiler. Sözgelimi, otuz yıl savaşına son veren Vestfalya (1648) ve Pireneler (1659) barışları, Fransa’ya Alsace’ı (Strasbourg dışında), Roussillon’u, Artois’yı ve birçok Flamand toprağını kazandırdı.
O tarihten sonra Fransa, Avrupa’nın en güçlü devleti unvanını İspanya’dan devraldı. «Güneş Kral» Louis XIV’ün fetih siyaseti, ona birçok zaferin yanı sıra, yabancı ülkelerde sayısız düşman da kazandırdı. Louis XV ise, ülkede kurduğu yönetimle bütün Avrupa’yı kıskandırdı.
• 1789 Devrimi’nden ve Birinci İmparatorluk’un kargaşalarından sonra, Restorasyon dö-‘ neminde (1814), Louis XVI’nın iki kardeşi Louis XVIII — çünkü Louis XVII, Devrim sırasında ölmüştü — ve Charles X, art arda hüküm sürdüler. Bu iki kralın çocukları olmadı ve handedanın Louis XIV’ün kardeşi Gaston d’Orleans’dan gelen küçük dalı Orleanslar, tahtı ele geçirdi. handedanın son temsilcisi Louis Philippe, 1848 Devrimi’yle tahttan indirildi.
• Bununla birlikte, o dönemde Bourbonlar’dan gelme ve Avrupa’da hüküm süren başka krallık ya da düklükler de vardı: Fransa krallarının yaptıkları akıllıca bağlaşmalarla yerleştikleri İspanya, Napoli ve Parma’da. Ispanya’da Louis XIV, Charles H’nin İspanya Veraset Savaşı’na (1701) yol- açacak vasiyeti sayesinde, torunu Philippe’i «Felipe V» adıyla tahta çıkardı. İspanya’ nın Bourbon sarayından gelen son kralı Alfonso XIII, 1931’de tahttan çekildi. Napoli ve Parma tahtına çıkan Bourbonlar, İspanya kralı Felipe V ile Elisabetta Farnese’nin iki oğlunun soyundan geliyorlardı.

Yorum yazın