Boerler Kimdir

Boerler Kimdir – Boerler Kimlerdir – Boerler Savaşı

XVII. yy’dan başlayarak Güney Afrika ve Transvaal’e yerleşen HollandalI sömürgecilere ve soylarından gelenlere verilen Boerler adı, hollanda dilinde «köylüler» anlamına gelir.
• Hindistan yolunda ikmal merkezleri kurmak isteyen HollandalIlar, Doğu Hindistan Şirketi memurlarını, Jan Van Riebeeck komutasında, bu bölgeleri sömürgeleştirmeğe gönderdiler. 6 Nisan 1652’de Kap’a çıkan HollandalIlar grubuna katılanların sayısı, Nantes fermanı kaldırılınca Fransa’dan kaçan protestan Fransızların da gelmesiyle arttı. Ümit burnu bölgesinin Akdeniz iklimine yakın ikliminden yararlanarak, üzüm ve çeşitli meyve ağaçları yetiştirmeğe koyuldular; topraklarını elden çıkarmak istemeyen Hotantolarla savaştılar.
• 1798’de Doğu Hindistan Şirketi’nin dağılmasıyla, İngiltere’nin karşısına bu yeni sömürgeye el koyma fırsatı çıktı. 1806′ da İngiltere’ye geçen Kap ili, işlenmeye elverişli topraklar ve yeni otlaklar arayan Boerlerin iç bölümlere ilerleme merkezi oldu. Yerli halklar, özellikle Bantular ve Zulular, yabancıların ilerlemesine karşı koydular ve 1834’te sömürgecilere karşı kanlı bir savaşa giriştiler. Bunun üstüne, İngilizlerden sürekli tedirgin olan ve bu durumdan bıkan, üstelik yeterince korunmayan Boerler, topluca kuzeye göçtüler. Öküzlerin çektiği uzun araba konvoylarıyla Natal, Orange ve
Transvaal’e ulaştılar (1834 – 1839).
• O tarihten sonra, Paul Kruger’in kışkırtmasıyla bağımsız-‘ lık iddialarına girişerek, 1884’ te Güney Afrika Cumhuriyeti’ ni (Transvaal) ve Özgür Orange Devletini kurdular. Hollan- daca resmi dil, calvincilik devlet dini oldu.
• 1884’ten sonra altın ve elmas madenleri (Kimberley’de) bulunmasıyla, Güney Afrika Cumhuriyeti, De Beers Consolidatet Mines’in kurucusu İngiliz Cecil Rhodes’in çabalarıyla sanayi çağına girdi. Boerler, ülkelerinde İngilizlerin yayılmasına ve altının çektiği yeni göçmenlere karşı ayaklandılar: 1881’de savaş patlak verdi. Majuba Hill’de yenilen İngilizler, Boer devletlerinin bağımsızlığını onaylayan Pretoria barışını imzalamak zorunda kaldılar. 1889’da Transvaal savaşında Boerlerle İngilizler yeniden çarpıştılar. Ateşli direnmeci Kruger’in yorulmak bilmeyen çabalarına karşın, Vereeniging anlaşmasıyla Boerlerin devletleri ortadan kalktı.
• Bununla birlikte, «afrikánder» hareketi içinde eylemlerini sürdürdüler.

Yorum yazın