Birinci Viyana Kuşatması

Birinci Viyana Kuşatması Nedir , Birinci Viyana Kuşatması Hakkında Bilgiler

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1526’da kazandığı Mohaç zaferinden sonra, Macaristan’ın yönetimini doğrudan Ösmanlı Devletine bağlamaması ve ülkenin yönetimini Erdel voyvodası Zapolyai Janos’a bırakması, Avusturya imparatoru Ferdinand’ın işe karışmasını gerektirdiği Mohaç Savaşı’-ndan sonra, Osmanlı – Avusturya arasında elçilik ilişkileri bu konu üzerinde yoğunlaştı. Sonunda Osmanlıların, Zapolyai Janos’a verdikleri sözü tutmaları ve Macaristan üzerindeki Avusturya baskılarını ortadan kaldırmaları için Kanuni’nin Viyana üzerine bir sefere çıkmasına yol açtı. Padişah sefere karar verince Sadrazam ibraham Paşa’yı geniş yetkilerle başkomutanlığa atadı ve önden gendirdi. 10 Mayıs 1529 günü de İstanbul’dan kendisi hareket etti. Edirnekapı’dan sonra Halkalı’-da ilk molasını veren padişah, bu sefere 200.000 kişilik bir ordu ve 300 kadar hafif topla katıldı. 19 Ağustosta Macaristan’a girildi ve Zapolyai Janos padişahça kabul edildi.

Kanuni Sultan Süleyman, Zapolyai Ja-nos’un kuvvetlerini de yanına alarak, ileri harekatını sürdürdü. 3 Eylül 1529 günü, Ferdinand’ca kaçırılmak istenen Macar kutsal tacı, akıncı beylerinden Bali Bey’ce ele geçirildi. Ferdinand’ın elinde bulunan Macaristan’ın başkenti Budin, beş günlük bir kuşatmadan sonra ele geçirildi. içinde bulunanlar canlarına dokunulmamak koşuluyla kaleyi teslim ettiler. Kanuni Sultan Süleyman altı gün Budin’-de kaldı. Burada yaılan bir danışma toplantısında Ferdinand’ı cezalandırmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana üzerine gidilmesine karar verildi. İbrahim Paşa yine önden gitti. Padişah, 50 askerle bir sancak beyini Budin’de bıraktı. Yoldayken, Viyana’yı 20.000 piyadeyle 2.000 atlının savunacağı öğrenildi, imparator Fer-dinand’ın ise, Kanunî Sultan Süleyman ile bir meydan savaşına yanaşmayarak, Yukarı Avusturya’ya çekildiği haber alındı. 27 Eylül günü Viyana önlerine gelen padişah, Simmering Köyün’de otağını yurdurdu. Kuşatma kuvvetleri gerekli noktalara yerleştirildiler. Kentin savunması, Ni-colas de Salm ile Röggendorf adlı komutanlara bırakılmıştı.

Kentin üzerine arka arkaya bazı saldırılar düzenlendiyse de çetin bir direnmeyle karşılaşıldı. 12 Ekimdeki Karintiya Kapısı ile Ocaklar Kapısı arasındaki surları karşı girişilen saldırılar sonuçsuz bırakıldı. Bu durum üzerine kuşatmanın sürdürülüp sürdürülmemesi konusunda yapılan bir danışma toplantısında, kuşatmanın sürdürülmesinin uygun olmadığı, kış mevsiminin yaklaştığı, erzakın azaldığı, yağmurlarla soğukların başladığı, ordunun daha uzun sürecek bir kuşatma için yeterli olmadığı ve ağır kuşatma toplarının bulunmaması nedeniyle geri dönülmesinin uygun olacağı kararına varıldı. Ancak geri dönüş kararına karşın, Viyana Kenti’nin varoşlarına akınlar yapıldı ve büyük yıkımlar gerçekleştirilerek, imparator Ferdi-nand’da verilen bu cezanın yeterli olduğu inancına varıldı. Bunun üzerine Kanunî Sultan Süleyman, 16 Ekim günü Viyana önlerinden hareket etti ve İstanbul’a dönmek üzere yola çıktı, Budin’e geldi, 29 Ekimde de Belgrad’a ulaştı, daha sonra da İstanbul’a döndü.

 

Etiketler: , , ,

Yorum yazın