BEYLERBEYİ

Osmanlı imparatorluğunda eyaletlerin başında bulunan, askerlikle ve sivil yönetimle ilgili işleri gören geniş yetkili ve yüksek dereceli bir memurdur, önceleri bir beylerbeyi vardı. Askerlikle ilgili bütün işlere o bakardı. Bilinen ilk beylerbeyi, Orhan Beyin oğlu Süleyman Paşadır. Düşman tarafı Rumeli olduğu için beylerbeylik merkezi Edirne şehri idi. Karamanoğulları, tehlikeli ‘davranışlarda bulununca, beylerbeylik merkezinin Ankara olması uygun görüldü. Daha sonra, sınırlar genişleyince, eyaletler iki beylerbeyliğine bölündü. Bunlardan biri Rumeli beylerbeyliği, öteki Anadolu beylerbeyliği idi. Rumeli beylerbeyliğinin merkezi Filibe ve Manastır, Anadolu beylerbeyliğinin merkezi Kütahya ve Ankara şehirleri olmuştur.Beylerbeyleri, eyalet askerlerinin komutanı İdiler. Savaş Rumeli’de ise sağ kanada Rumeli beylerbeyi, Anadolu’da İse Anadolu beylerbeyi komuta ederdi. Eyaletler sancaklara ayrılmıştı. Sancakların başında bulunan sahcakbeyleri, beylerbeyine bağlı idiler. Beylerbeyleri, yönetimle ilgili işleri görürlerdi. Adalet işlerine kadılar bakarlardı. Rumeli bey- lorbeyliği daha üstündü. Anadolu beylerbeyi yükselirse Rumeli beylerbeyi olurdu. Rumeli beylerbeyi de sırası geldiğinde vezir atanırdı. Kural, bu idi. Daha sonra, imparatorluk genişledikçe beylerbeylerin sayısı da artmıştır. Karaman beylerbeyi, Budin beylerbeyi gibi. Beylerbeylerin iki tuğları vardı. Görevlerine karşılık kendilerine has verilirdi.

Yorum yazın