BERGAMA KRALLIĞI

Eskiçağ da Batı Anadolu’da başkent Bergama olmak üzere kurulmuş küçük bir devlettir (İ.Ö. 283 – 133). Bu krallığın kurucusu Pafla- gonyalı Filetairos’tur. Bergama krallığı gittikçe kuvvetlendi. Suriye kralı II. An- tiokhus yenilgiye uğratıldı. Kral I. Atto- los, Galatlara karşı başarı sağladı. Bu devletin en parlak dönemi II. Eumenes zamanına rastlar (İ.Ö. 197 – 159). Son kral, bir vasiyetname ile ülkesini Romalılara bıraktı.Bergama krallığı, uygarlıkta büyük bir ilerleme sağladı. Krallar, bilime, edebiyata ve sanata değer verdiler. O zaman kâğıt olarak kullanılan Mısır papirüsü hem pahalı hem de dayanıksızdı. BergamalIlar, koyun ve keçi derilerinden parşömen denilen bir cins kâğıt yaptılar. Bu sayede kitap yazılması kolaylaştı. Bergama’da 400 bin ciltlik bir kütphane kuruldu. Bergama kralları çok büyük binalar yaptırdılar. Bunlar arasında tapınaklar en önemlileridir. Zeus sunağının cephesinde 120 m. uzunluğundaki kabartmalarda tanrılarla devletin savaşı gösterilmektedir. Bu yapı kalıntıları,XIX.    yüzyılın sonlarında Almanların yaptıkları kazılarla ortaya çıkarılmış ve hepsi numaralanarak Berlin’e götürülmüş, orada restore edilmiştir.

Yorum yazın