BENİ AHMER DEVLETİ

Ispanya’da (Endülüs) son İslâm devletidir (1232 – 1492). Muvahhidler devletinin Hıristiyan- lara karşı yenilgiye uğraması üzerine, Ispanya’nın bazı bölgelerinde, bağımsız Müslüman beylikleri ortaya çıktı. Bunların içinde en önemlisi, başkenti Gırnata şehri olan Beni Ahmer devleti idi. Bu beylik, çevresindeki Hıristiyan dev-letlerle uzun süre çarpıştı. Uygarlıkta ve kültürde, büyük bir ilerleme sağlandı. Gırnata, saraylar ve camilerle süslendi. Zamanımıza kadar kalan ünlü Elhamra sarayı (Bak.) bu dönemde yapıldı. Ara- gon kralı Fernando (Katolik Ferdinand) ile Kastilya kraliçesi Isabella evlenerek güçlerini birleştirdiler (1474). Bundan sonra daha etkili olarak Beni Ahmer dev-letini sıkıştırmaya başladılar. Bu devletin son hükümdarı Ebu Abdullah Mu- hammed, Hıristiyanlarla savaşı göze a- lamadı. Ailesiyle birlikte Afrika’ya kaçtı (1492). Bu ayrılış ona çok ağır geldi. Üzüntüsünden ağlamaya başladı. O zaman annesinin, «Ağla oğlum ağla! Senin gibi vatanı için çarpışmayan korkaklara, kadın gibi ağlamak yaraşır» dediği unutulmamıştır.Gırnata’ya giren Hıristiyanlar, Müslümanları kılıçtan geçirdiler; camileri yıktılar, kütüphaneleri yaktılar. Sekiz yüzyıllık İslâm uygarlığını buradan silmek istediler. Fakat, İslâm kültürünün etkisi ve izleri bugün de Ispanya’da görülmektedir.

Yorum yazın