BABİL KULESİ

Eskiçağ’da Babil şehrinin ortasında bulunan bir tapmaktır. Bu yapı 7 katlı ve 90 metre yükseklikte idi. Katlar teraslar halinde olup, aşağıdan yukarıya doğru küçültiyordu. En üstte, Babil şehrinin tanrısı olan Mar- duk’un tapınağı vardı. Buraya halk giremezdi. Mezopotamya’da bu biçimdeki basamaklı tapınaklara «ziggurato denirdi.Asur krallarından Sanherip ve Asur- banipal, Babil şehrini aldıkları zaman bu-kuleyi yıktılar. Fakat, İkinci Babil devleti krallarından Nabukadnezar onu yeniden kurdu. Yalnız Pers kralı Keyhüsrev (Kuruş), Babil’i aldığında kuleye dokunmadı. Babil kulesi, son olarak Pers kralı Serhas (Kserkes) tarafından yıkıldı (İ.Ö. 479). Büyük İskender, Hint seferinden dönüşte Babil’e geldiği zaman kuleyi yeniden yaptırmak istediyse de ölümü buna engel oldu.

Yorum yazın