Avrupa’nın Kurtarılması ve Marshall Planı

Avrupa’nın Kurtarılması ve Marshall Planı

Savaş sonrasında Avrupa, tehlikeli bir İktisadî bunalım içindeydi. Bu durum belki savaşın doğal sonucuydu, fakat İngiltere ve Fransa, hattâ Birleşik Devletler, uyguladıkları devletçilik ve güdümlü ekonomi siyasetiyle bir çeşit otarşi yaratmışlardı.
Ama Avrupa’nın ABD yardımına ihtiyacı vardı. İngiltere 1945, Fransa 1946’dan itibaren borç aldı.
İthalât-ihracat Bankası Milletlerarası Banka ve IMF’nin destekleri de yetmedi.
ABD Dışişleri bakan yardımcısı general Marshall, alışveriş serbestliğini yeniden kurmanın ve böylece komünizm tehlikesini engellemenin tek çaresinin, batı ülkeleri arasında sıkı bir dayanışma olduğunu ileri sürerek, Birleşik Devletler’in Avrupa ülkelerine İktisadî alanda yardım etmesini istedi.
ABD hep İngiliz emperyalizmine karşı çıkmıştı. Şimdi bu imparatorluk çökünce tehlikeyi gördü. Amerika birden tehlikeyi ve bu kaostan çıkmanın bir tek çaresi olduğunu gördü: Her zaman kuşkuyla karşıladığı ve çıkarcılıkla suçladığı İngiliz İmparatorluğu’nun yerini almak.
Marshall’ın Avrupa ekonomisi kurma ve kurtarma çabaları hep Molotov’un karşı çıkışıyla kesildi: Rusya’nın niyeti artık iyice belliydi.
Bu davranış karşısında Fransa ve İngiltere ortak dayanışma kararı aldı. Böylece batı dünyası, Atlantik ve batı ülkeleri dayanışmasını ilân etmiş oluyordu. Bundan sonra Sovyetler Birliği kesin saldırı politikasına yönelecek, Moskova’nın emri altında halk demokrasileriyle bütün ülkelerin komünist partilerini toplayan Kominform’u örgütleyecekti.
Almanya’ya yardım Fransa’yı karıştırdı. Fakat uzun tartışmalardan sonra Alman çelik sanayiine yardım önerisi de hazırlanan rapora alındı. Planın temel prensipleri 1948 Nisanı’- nda Amerikan Kongresi’nden geçerek kanunlaştı. Bir İktisadî işbirliği ticareti kurularak kredilerin ödenmesiyle görevlendirildi. Dört yıllık bir süreye bölünen yardımın toplamı 22.4 milyar dolar olarak tespit edilmişti.

Yorum yazın