Atatürkün Sivil Hayata Geçişi

Atatürkün Sivil Hayata Geçişi Hakkında Bilgiler

Mustafa Kemal’in bu girişimleri, hem İstanbul hükümetini, hem de işgal kuvvetlerini iyice tedirgin etmeye başlamıştı. Sonunda, işgal kuvvetleri yüksek komiserinin baskısıyla, Harbiye nazırı, Mustafa Kemal’i İstanbul’a çağırdı. Mustafa Kemal bu çağrıyı ülkenin içinde bulunduğu durum gereği kabul edemeyeceğini, gerekirse askerlik görevinden bile ayrılabileceğini bildirdi. Bunun üstüne Dahiliye nazırı Ali Kemal, Anadolu’ya telgraflar göndererek Mustafa Kemal’in görevden alındığını, yetkilerinin sona erdiğini duyurdu. Ali Kemal’den sonraki Dahiliye nazırı Adil Bey de, Elazığ Valisi Ali Galip aracılığıyla Mustafa Kemal’i tutuklama girişiminde bulundu; ama girişim sonuçsuz kaldı. Mustafa Kemal, 8 Temmuz 1919’da bir duyuruyla resmî görevinden ve askerlikten ayrıldığını, artık bütün gücüyle Anadolu’nun bağımsızlık savaşı için çalışacağını açıkladı.

Yorum yazın