Atatürkün Samsuna Çıkışı

Atatürkün Samsuna Çıkışı Hakkında Bilgiler
Bu atama kararı, Mustafa Kemal’in işini büyük ölçüde kolaylaştırmıştı. Ama bu arada bazı yöneticiler, özellikle işgal kuvvetleri ileri gelenleri, kararı kuşkuyla karşılamışlardı. Yunanlıların İzmir’e asker çıkarmalarından (15 Mayıs 1919) bir gün sonra. 16 Mayıs 1919 günü Bandırma vapuruyla Galata rıhtımından yola çıkan Mustafa Kemal ile arkadaşları Refet Bey (Bele), Kâzım Bey (Dirik). Dr. Binbaşı Refik Bey (Saydam). vb. 19 Mayıs 1919 pazartesi
günü sabahı Samsun’a vardılar. İki gün sonra Havza’ya geçen ve düzenlenen mitinglerde halkın bağımsızlık savaşı konusundaki coşkusundan güç alan Mustafa Kemal, bütün komutanlara ülkenin hemen her yerinde mitingler düzenlenmesini .bağımsızlık savaşının dünya kamuoyuna duyurulması için bütün olanakların kullanılmasını gizli bir duyuruyla iletti. Kolordulara gönderdiği duyuruyla da, işgalcilerin yeni girişimleri karşısında çete savaşma yönelmenin yararlı olacağını bildirdi. O arada, İstanbul’da saltanat şurası toplanmış, barış koşulları konusunda herhangi bir karara varamamıştı; ama Sadrazam Damat Ferit Paşa “Şura, memleketi büyük devletlerden birinin müzahereti (yardım) altına koymayı kararlaştırdı” açıklamasını yapmış, ayrıca kendi başkanlığında bir heyetin görüşmelere katılmak için Paris’e gideceğini bildirmişti. Bunun üstüne Mustafa Kemal, Damat Ferit Paşa’ya bir protesto telgrafı çekti.

Yorum yazın