Arap Alfabesi Tarihi

Arap Alfabesi Tarihi Hakkında Bilgiler
Bugün yeryüzünde Latin alfabesinden sonra en yaygın olarak kullanılan alfabetik yazı Arap yazısıdır.
Aram ana dalının Nabat – Yeni Sina kolundan kaynaklanan Arap Alfabesi İ.S. 4. yüzyılda oluşmuştur. Bu yazı, Hz. Muhammet döneminde Küfi ve Nesih olmak üzere başlıca iki biçim almıştır.
Küfi üslubu, 7. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Kalın, düz ve köşeli çizgilerden oluşan bu yazı türü özellikle taş ve metal üzerine yazılmaya elverişli olduğu için, cami duvarlarındaki oymalarda ve madensel paralar üzerine basılan yazılarda kullanılırdı. Ayrıca bazı Kur’an-ı Kerim el yazmalarında da bu üslup kullanılmıştır. Ortaçağda Kuzey ve Orta Afrika’da, İspanya’da ve Kuzey Arabistan’da birçok yazı tarzı bu üsluptan türemiştir. Daha sonra kullanımdan kalkmış, yalnızca anıtsal yazılarda görülmüştür.
Arap yazısının Nesih biçimi daha çok papirüs üzerine yazılan yazılarda kullanılmıştır. Görünüm
olarak el yazısına daha yakındır. Osmanlı İmpa- ratorluğu’nda kullanılan Rika türü de Nesih yazısından kaynaklanmıştır. Bu yazı, bugünkü Arap yazısının da atası sayılmaktadır.
Öteki Sami yazıları gibi Arapça da sağdan sola doğru yazılır. Arap alfabesinde 28 harf vardır. Bunlardan bazıları sözcüğün başında, ortasında ve sonunda yer aldığı ya da tümce içinde tek başına kullanıldığı zaman farklı biçimler almaktadır. Seslendirilen metinlerde ünlüler, harflerin altına ya da üstüne konulan noktalama işaretleriyle de belirtilebilmektedir.
fisi” adı verilen eski Yunan yazıları üzerine çalışmaların temelini oluşturmuştur. Gerçekte bu belgeler Batı uygarlığının kökenlerine ilişkin tüm bilgi dallarındaki çalışmalara ışık tutacak niteliktedir. Yunan alfabesinden türemiş olan başlıca yazı biçimleri şunlardır:
a) İ.ö. ilk bin yıl içinde Batı Anadolu’da yaşayan ve Yunanlı olmayan halkların (Lykia, Frigya, Pamphylia – bugünkü Antalya -, Lydia ve Kanalılar) kullandığı yazılar.
b) Yunan alfabesinin Avrupa dışındaki bir başka kolu, Kıpti yazısı. Bu, Afrika’daki tek Yunan kökenli yazıdır.
c) İtalya’nın güneyinde Massap yazısı,
d) Got yazısı.
Yunan alfabesinin uzantıları içinde en önemlileri Etrüsk ve onun devamı Latin alfabesi ile Rus ve öteki İslav yazılarının atası olan Kiril alfabesidir.

Yorum yazın