Antik Çağ Felsefesi

Antik Çağ Felsefesi

ANTİK ÇAĞ FELSEFESİ,fels. İÖ 8. ile İS 5. yy arasındaki Yunan ve Roı kültürlerini içine alan felsefe. İÖ 6. yy’ Eski Yunan’da dinsel geleneksel dür görüşü sarsılmaya başlamış, bun yerine insanın kendi usu ve deneyleri dayandırarak kurmaya çalıştığı bilim: bir dünya görüşü geçmiştir, işte fels« insanın bu bilmek İçin bilmek isteği ol Prax.is’ten Teoria’ya geçmesind doğdu. Felsefenin başladığı ionia’ yaşayan ve Antik doğa bilimciler ; verilen Thales, Anaksimenes, Anak mandros gibi düşünürler, uygarlık tari nin ilk öğreti denemeleri sayılan P Physeos (Doğa Üstüne) adlı yazıların dinsel dünya görüşünden ayrılarak sc lence ve önyargılardan uzak bilimsel doğa tablosu çizmeye çalıştılar. I düşünürlerin başlattığı evren ve varlıç doğa yapılarına ilişkin ve bağım düşünce denemesi olan Antik çağ fels fesinin temel özelliği, ilk kez sistemleş! meye yönelmiş olmasıdır. İlkel anlam bilimsel araştırmalar da bu döneme ra: lar.Antik çağ felsefe okulları ve akimi şu başlıkta toplanabilir: Sokrates Önc< Felsefe Platonculuk ve Platoncu gel nek, Aristotelescilik, Atina Okulu, Sofi: ler, Kuşkuculuk, Stoacılık, iskenderi Okulu, Hellenistik Düşünce, Sinikl Sirenaikler, Epikürüsçülük ve Epik rüseü Okul, Yunan Akademisi, Herme sizm, Megaralı düşünürler, Yeni-Plato culuk, Orfizm, Peripanetetikler, Atom düşünürler.

Etiketler:

Yorum yazın