Anschluss Olayı Nedir

Anschluss Olayı Nedir – Avusturya’nın ilhakı Hakkında Bilgiler
Almanca an (a-) eki üe schliessen (bağlamak) fiilinden oluşan sözcük. Avusturya ile Almanya arasmda 14 Mart 1931’de yapılan gümrük anlaşmasıyla Avusturya’nın Almanya’ya iktisadi açıdan,Hitler’in zorlamasıyla da 13 Mart 1938’de siyasal açıdan bağlanmasını belirtir. 1919’da yapılan Versailles ve Saint-Germain anlaşmalarıyla, Avusturya’nın Almanya’ya bağlanması yasaklanmış ve Avusturya hükümeti, 1922’deki protokolle, anlaşmanın bu maddesine uymayı kabul etmişti. Ama kamuoyunun büyük bölümü özellikle de sosyalistler, yeni devletin iktisadi bakımdan ayakta durmayı başaramayacağım, bu bakımdan kurtuluşun, ancak Almanya’yla birleşmekte olduğunu ileri sürüyorlardı. 1926’ dan sonra Avusturya hükümeti tarafından ele alman bu görüş, Alman resmî çevrelerinde olumlu bir yankı uyandırdı; ama, İtalya’nın ve Fransa’nın açıkça karşı çıkmaları (1928) yüzünden geçici .olarak bir yana bırakıldı. Ama genel iktisadi bunalımın (1929), Avusturya’yı ve Almanya’yı tehdit etmeye başlamasıyla her şey değişti: 1931 Martında, tıpkı XIX. yy’da ZoUverein’in Alman birliğini hazırladığı gibi, iki ülke arasında siyasal birliğe yol açacak olan gerçek bir gümrük birliği gerçekleştirildi. Ne var ki, dönemin Fransız dışişleri bakanı Briand’ın sorunu La Haye Uluslararası Mahkemesi’ne götürmesiyle, iki ülkenin söz konusu birlikten zaten vazgeçmelerinden kısa süre sonra, tasarının Avusturya’ nın 1922’de kabul ettiği protokole aykırı olduğu kararma varıldı. Hitler 1933 Ocağında Almanya’da iktidara geldiğinde, gerek Avusturya sosyalistleri, gerek en güçlü parti olan sosyal hıristiyanlar Anschluss’a karşı çıkmaktaydılar. Ama Avusturya da, tıpkı Almanya’daki gibi bir Nasyonal-Sosyalist Parti oluşturmuş ve Almanya’ya bağlanmayı öneren bir kampanyayı desteklemeğe başlamıştı. Bununla birlikte. Şansölye Dollfuss’un ölümüne yol açan Temmuz 1934 hükümet darbesi, Fransa’nın, İngiltere’nin, özellikle de Brenner sınırına asker yığan İtalya’nın karşı koymasıyla başarısızlığa uğradı. Bunun üstüne Alman hükümeti taktik değiştirerek, 1936 Temmuzunda, Avusturya devletinin egemenlik haklarım kabul ettiğini ve Avusturya’daki nasyonal sosyalistleri desteklemekten vazgeçeceğini açıkladı. Ama Almanya ile İtalya’nın birbirine yaklaşması, Avusturya’nın bağımsızlığını yitirmesi tehlikesini doğurdu; bu arada Nasyonal-Sosyalist Parti de Reich’ın açık desteğinden yoksun olmakla birlikte, etkinliklerini sürdürdü. Avusturya nazilerinin etkinliklerinin günden güne yaygınlaşması, Hitler’e Anschluss’u gerçekleştirme fırsatım sağladı. 1938 Martında Şansölye Schuschnigg’in görevinden çekilmesi için uyarılmasından sonra. Alman birlikleri hiçbir direnmeyle karşılaşmaksızın ülke topraklarına girdiler ve Avusturya, Reich’ın bir “ülke”si haline geldi.

Yorum yazın