Ankara Tabiat Tarihi Müzesi

Ankara Tabiat Tarihi Müzesi
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nce Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki genel müdürlük binasında 1968’de ziyarete açıldı. Müzenin amacı doğa olaylarını, canlı ve cansız bütün varlıkların başlangıçtan bugüne kadar geçirdiği gelişmeleri anlatmak ve dünyayı tanıtmaktır. Giriş katı salonu paleontolojiye ayrılmıştır. Kapının karşısında Fransa’nın armağan ettiği Mastodan Fosili kopyasıyla Amerika’dan satın alınan Dinosavros Allosavrus (dev kertenkele) fosili kopyası yer alır. Salonun bir yanındaki vitrinlerde fosil, foraminifer, mercan, kolsu ayaklılar, yosun hayvanları, bitkiler, yumuşakçalar, yassı solungaçlılar, derisidikenliler, karındanayaklılar ve kafadan ayaklılarla ilgili örnekler sergilenmiştir. Büyük duvar vitrininde sürüngen ve memeli kemikleri görülür. Duvarlara ormanlarda yaşayan hayvanların renkli resimleri yapılmıştır. Asmakat salonu petrografi (taşlar) ve fiziksel jeolojiye ayrılmıştır. Orta vitrinlerde taşlar ve mineraller sergilenmiştir. Duvardaysa taşların oluşumunu gösteren renkli tablo vardır. Müzedeki en ilginç örnek, Anadolu’da yaşamış insanların ayak izleridir. İÖ 250.000 yılından kalma 6 adet bu ayak izi fosili dünyanın hiçbir müzesinde bu derece iyi durumda değildir.

Yorum yazın