Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi

Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi
Ulus Meydanındaki eski meclis binasında ziyarete açıldı. 1915’te ittihat ve Terakki Cemiyeti için yapımına başlanan yapı 1920’de tamamlandı. Mimarı Hasip Beydir. Ankara taşından iki katlı olarak yapılmıştır. ilk Büyük Millet Meclisi bu yapıda toplandı ve 1920-1925 yılları arasında çalışmalarını burada sürdürdü. Yapı daha sonra CHP Genel Merkezi oldu ve büyük salonu Ankara Hukuk Mektebi’ nce kullanıldı

1952’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bırakılan yapı onarılarak 23 Nisan 1961’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi olarak düzenlendi. 28 Nisan 1982’de Kurtuluş Savaşı Müzesi adı altında yeni bir müze olarak ziyarete açıldı. Kurtuluş Savaşı nı her yönüyle anlatmak amacını güden müze, 1919-1923 yıllarıyla ilgili belgeleri kapsar. Girişe göre soldaki salon ve odalarda Kurtuluş Savaşı, sağdaki salon ve odalardaysa birinci dönem milletvekillerinin eşyalarıyla fotoğrafları yer almakta ve fotoğraflarla meclis çalışmaları anlatılmaktadır. Müzede şu bölümler yer alır:

Mescit: ilk meclisin mescidi olarak kullanılan küçük odadır. Seccadeler, rahleler ve duvarlarda panolar bulunur.

Reis Odası (Gazi Odası): Masa, koltuk ve taban halısıyla fotoğraflardan oluşan bu odada Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile ilgili kararlan almıştır.

Riyaset Divanı: Bakanlar Kurulu odası olarak kullanılmıştır. Masa, Atatürk’ün ve ilk Bakanlar Kurulu’nun fotoğrafları yer alır.

Meclis Toplantı Salonu: Salonun ortasında başkan ve kâtiplere ait kürsüler vardır. Salonun üç yanında milletvekillerinin oturduğu okul sıraları yer alır. Bu sıralar, o zamanki Ankara Öğretmen Okulu’ndan getirilmiştir. Salonun iki yanında yerli ve yabancı basın mensupları için iki katlı bölümler ayrılmıştır. Öteki odalardaysa meclis yıllarıyla ilgili eşya, belge, fotoğraf, silah ve uçak maketleri, harita ve planlar yer alır.

Yorum yazın