Ankara Etnoğrafya Müzesi

Ankara Etnoğrafya Müzesi
Cumhuriyet döneminde yapılan (1925-1927) ilk müze olan Ankara Etnoğrafya Müzesi’ nin mimarı Arif Hikmet Koyunoğlu olup 1930’da ziyarete açılmıştır.

Müzenin “şeref salonu” denilen giriş holü Atatürk’ün, 1938-1953 yılları arasında geçici olarak gömüldüğü yerdir. Bu bölümde şimdi simgesel bir mezar ve levha bulunmaktadır.

Müzede Selçuklular döneminden günümüze kadar geleneksel sanatımızın Anadolu’nun çeşitli yerlerinden derlenmiş örnekleri sergilenmektedir.

1. Salon: Vitrinler içinde Anadolu halk giysileri (üçetek entariler, bindallı gelin elbiseleri, kadın başlıkları, çoraplar), Türkmen kilimleri, berber takımları, hamam eşyası vardır.

2. Salon: Yatak örtüleri, el işlemesi keseler, oyalar, peşkirler ve çevreler yer alır.

3. Salon: Halı, kilim, seccade, 17. yy kumaşları, dokuma tezgâhı sergilenir.

4. Salon: Madeni eşya örnekleri gösterilir (bakır ve pirinç siniler, mangallar, kazanlar, ibrikler vb.).

5. Salon: 17. yy bir Ankara evinin konuk odası aslına uygun olarak düzenlenmiştir.

6. Salon: Tekke, türbe ve tarikatlarla ilgili eşyalar bulunur: Kudüm, ney, şifa topuzu, şişler, şamdan, nazarlık, falcı takımları ve Hacı Bayram Veli’nin hırkası vb.

7. Salon: Besim Atalay’ın özel kolleksi-yonu olup, müzeye bağışladığı mutfak eşyası, ahşap ve cam eserler, halı, kilim gibi 800 adet eser sergilenir.

8. Salon: Yazma eserler, padişah fermanları, yazı takımları, tezhipli Kuranlar vardır.

9. Salon: Selçuklu ve Osmanlı dönemiyle ilgili ahşap eserler yer alır. 13. yy Ankara Kızılbey Camisi’nin tahtı, 14.-15. yy cami ve türbe kapıları dikkati çeker.

10. Salon: Selçuklu dönemi ahşap eserleri vardır. Mihrap, minber, kapı örnekleri çeşitli türbe ve camilerden getirilmiştir. Müzenin arşivinde bin kadar Şer-i Mahkeme Sicili bulunmaktadır.

Yorum yazın