Ankara Cumhuriyet Müzesi

Ankara Cumhuriyet Müzesi
30 Ekim 1981 de eski meclis binasında açıldı Mimar Vedat Bey’ın 1923 te yaptığı ilk meclis binasında yer darlığı yüzünden yanındaki bu yapıdan da yararlanılması kararlaştırıldı. 36 yıl boyunca (1924-1960) devletin yönetim merkezi olan yapı, 1979’da Kültür Bakanlığına bırakıldı, daha sonra da müzeye dönüştürüldü. iki katlı taş yapının ortasında, çevresinde koridorlara açılan odaların yer aldığı büyük toplantı salonu bulunur. Cumhuriyetin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmesi tarihsel bir sıra içinde anlatılmaktadır. Odalarda anlatılan olaylar kendi içinde gruplara ayrılmıştır. Fotoğraf, grafik, belge, eşya ve maketlerle kolay izleme olanağı sağlanır. Atatürk ile ilgili belgeler (mühür, kalem, fincan, anahtar), çeşitli paralar, baraj maketleri, antlaşma metinleri, silah maket ve modelleri, sanayi kuruluşlarımızın fotoğrafları ayrıntıya girmeksizin sunulur. Cumhuriyet Müzesi’nin bulunduğu bina, Cumhuriyetimizin gelişmesi için çok önemli kararların alındığı, çağdaş yasaların çıkarıldığı, uluslararası birçok antlaşmanın yapıldığı bir anıt niteliği taşır.

Yorum yazın