Ankara Antlaşması (itilafnamesi)

Ankara Antlaşması (itilafnamesi), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hükümeti ile Fransa arasında 20 ekim 1921’de Ankara’da imzalanan antlaşma. Fransa ile TBMM Hükümeti arasında barışa yönelik ilk adım 23 Şubat 1921’de Londra Konferansfnda atıldı. Londra Konferansı’nda TBMM Hükümetini temsil eden Bekir Sami Bey, Konferans dağıtıldıktan sonra 11 Mart 1921’de Fransa ile bir antlaşma imzaladı. Ancak Mustafa Kemal Paşa Misakı Milli ve ulusal bağımsızlık anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle antlaşmayı reddetti. Buna karşın Fransa ile Güneydeki çatışmalar sona erdi. Ancak Fransa Türkiye’de giriştiği bu çıkmaz serüvenden tümüyle kurtulmak istiyordu.Fransız kamuoyu da PierreLotiveClaudeFarrer gibi Türk dostu, ünlü Fransız yazarlarının etkisiyle Türkiye’nin haklı savaşımını destekliyordu’ Bu gelişmelere 16 Mart 1921 ’de SSCB ile Moskova Antlaşması’ nın imzalanması, ikinci İnönü Zaferi, İtalya’nın 1 Haziran 1921 ’de Antalya’yı boşaltması da eklenince Fransa, Ankara ile kesin bir anlaşma yapmak üzre girişimde bulundu. 9 Haziran 1921’de eski bakanlardan Franklin Bouillon’u Ankara’ ya gönderdi. Bouillon ile Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa (Çakmak) ve Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk) arasında yapılan görüşmelerde kesin bir sonuca varı-lamamasına karşın antlaşmaya zemin hazırlandı ve Sakarya Zaferi’nden sonra 20Ekim1921 ’de kesin olarak Ankara Iti-latnamesi denen antlaşma imzalandı. Antlaşmaya göre Fransa ile aramızdaki düşmanlık sona erdi. Güneybatı sınırımız Hatay, İskenderun dışında bugünkü durumunu aldı. Böylece ölü doğan Sevr Antlaşması yasal olarak da değerini yitirdi ve Bağlaşıklar arasında ilk somut çatlaklar oluştu.

Yorum yazın