Amin Alayı Nedir

Amin Alayı Nedir
Cumhuriyet İlân edilmeden önce, Türkiye’ de mahalle okulları vardı. Bu okullara 4-7 yaş arasındaki çocuklar alınır, bunlara alfabe ile Kur’andaki namaz sûreleri öğretilirdi. O zamanki geleneklere göre, bu okullara gidecek çocuklar için törenler yapılır, çocuk okula “Âmin Alayı” adı verilen bir kalabalığın İlâhileriyle, hayır dualarıyla başlardı.

Âmin Alayı çocuğun gideceği okulun önünden yola çıkardı. En önde, eski bir öğrenci yürür, başının üstündeki süslü rahlede yeni öğrencinin okulda oturacağı minderi, namaz sûrelerinin yazılı olduğu cüzle alfabeyi taşırdı. Hemen onun ardından, yeni öğrencinin gideceği okuldan, ya da başka okullardan seçilmiş ilâhiciler yürürdü, ilâhicilerin arkasından da, bayramlık giysilerine bürünmüş olarak, o gün okula başlayacak olan çocuk gelirdi. En arkadan, gene öğrencilerle seyirciler yürürdü. Alay, İlâhiler okuyarak okuldan çocuğun evine gider, evin kapısında hoca uzun uzun dua ederdi. Sonra gene İlâhiler okuyarak, okula dönülürdü. î lâhilere zaman zaman bütün oradakiler katılır, sık sık “Amin” sesleri yükselirdi. Okulun kapısında tören sona erer, çocuk sınıfa girip derse başlardı.

Yorum yazın