Almanların Sovyetleri Yenilmesi

Almanların Sovyetleri Yenilmesi – SOVYET CEPHESİNDE ALMAN YENİLGİSİ

Almanlar, 1944 yılının başından sonuna dek Sovyetler Birliği topraklarında ardı ardına yenilgilere uğradı ve geri çekildiler. Savaşın geleceği de böylece belirlenmiş oldu. Almanlar, aralıksız 900 gün sürdürdükleri kuşatmaya karşın ele geçiremedik- leri Leningrad’tan iyice umutlarını kestiler. Bu savunma ile tarihe geçen kent, Sovyet birliklerinin yoğun saldırısı sonunda 19 Ocak 1944 günü kurtarıldı. Hemen sonra, Ukrayna’da bulunan on Alman tümeni, Sovyet birlikleri tarafından çembere alındı. Almanlar teslim olmayı reddedince yok edildiler. Sağ kalanlar tutsak düştüler. Şubat, Mart ve Nisan aylarında güneydeki Alman orduları bozguna uğradı. Ukrayna’nın Dinyeper Nehri batısındaki topraklar Alınanlardan temizlendi. Giderek artan saldırılara ara verilmedi. Böylece Çekoslovakya ve Romanya sınırlarına ulaşıldı, Almanların elindeki bölgeleri kurtarma girişimine başlandı. Nisan ayında Kırım kurtarıldı. Kış ve ilkbahar saldırıları sırasında 175 Alman tümeni etkisiz duruma getirildi, bir milyonu aşkın subay ve asker öldürüldü, yaralandı ya da tutsak alındı.
Aynı yılın yaz ve güz döneminde Almanların bozgunu sürüp gitti. Bu arada Beyaz Rusya kurtarıldı. Çetin geçen savaş sırasında gücü bir milyonu aşan Alman Merkez Grubu orduları çembere alınarak yok edildi. Yılın ikinci yarısında, Alman ordusunun Battık bölgesindeki kuzey kanadı da ezildi. Ukrayna ve Güney Ukrayna’da sayısı 90 tümeni bulan Alman ordusu da kıpırdanamaz duruma getirildi. Bunu, Almanların çöken güney kanadı izledi.
Sovyet Silahlı Kuvvetleri’nin 1944 yılındaki etkili saldırıları, Almanların kesin yenilgisine yol açtı. Bu dönemde 183 Alman tümeni yok edildi, 2 milyon 600 bin subay ve asker öldürüldü. Artık ortadan kalkan bu insan gücünün ve yitirilen gereçlerin yeniden yerine konulması olanağı kalmadı. Ayrıca tüm Sovyet toprakları Alınanlardan geri alındı ve sınırlar Barents Denizi’ne, Karadeniz’e, T una Nehri’ne dek yeniden düzenlendi.
Sovyet ordusu, saldırılarını Almanların elindeki ülkelere yöneltti. 20 Ağustos günü Romanya çephesine saldırdılar. Ülke yönetimi üç gün sonra bağlaşıkların koşullarını kabul ettiğini bildirdi ve 12 Eylülde de savaşı bırakma antlaşmasını imzaladı. Hemen sonra Almanya’ya karşı savaş açtı.
Romanya’yı Bulgaristan izledi. 8 Eylülde bu ülkeye de girildi, bir gün sonra Bulgaristan da savaşı bırakma antlaşması imzalayarak Almanya ile savaşma kararı aldı.
Bulgaristan ve Romanya üzerine yönelen Sovyet saldırısı, Adriya kıyıları ile Ege’yi savunan, Yugoslavya ve Yunanistan’daki çetecilerle savaşan 300 bin kişilik Alman güneydoğu kanadını yıktı. Sovyetler, 28 Eylülde Belgrat’a doğru Bulgaristan’dan saldırıya geçti. Belgrat 20 Ekimde düştü. Almanlar bir kuşatmadan kurtulmak için Transilvanya’yı boşalttılar. İki Rus ordusu, Almanların güçlü bir direniş gösterdikleri Budapeşte’ye yürüdü. Budapeşte kuşatması 27 Aralıkta tamamlandı. İki gün sonra, Sovyet denetimindeki geçici Macar Hükümeti, Almanya’ya savaş açtı.
Cephelerin güneyinde bu gelişmeler olurken, kuzeyde de başka olaylar yaşanıyordu. Birleşik Amerika ve İngiltere, Finlandiya’ya bağımsızlık verilmesini istiyorlardı. Ancak Stalin’i bu konuda razı edemediler. Sovyetler bu ülkeye haziran ayında saldırıya geçti ve Fin ordusunu 1940 sınırlarına kadar gerilemeye zorladı. Başlardaki yenilgilerden sonra çabuk toparlanan Finliler, Almanya’nın da yardımı ile Sovyetlerin ülkelerine girmesini önlediler. 2 Eylül günü de savaşı bırakmaya hazır olduklarını bildirdiler. 19 Eylülde, barış antlaşmasını imzaladılar. Bu antlaşmanın koşulları çok ağırdı ama, Finlandiya’nın yabancı egemenliğine girmesi önlenmişti.
Finliler savaştan çekilince, Almanlar Norveç’e doğru çekilmek zorunda kaldılar. Bu çekilme dört ay sürdü.
Sovyet ordularının başarısı sonunda Almanlar, Avrupa’da ele geçirdiği topraklardan koparıldı ve yalnız başına bırakıldı. Batıdan ve doğudan yönelen güçlü saldırılar arasında sıkıştıkça sıkıştı, daha sonraki dönemde ağır bir savunma savaşı vermek zorunda kaldı.ları

Yorum yazın