Almanların Sovyetlere Saldırması

Almanların Sovyetlere Saldırması

Savaş alanında üst üste başarılar sağlayan Almanya’nın dostluk antlaşmaları ile bağlı olduğu Sovyetler Birliği ile arasında bu dönemde türlü sorunlar çıkmaya başladı. Sovyetler, bu başarılardan kendilerine düşen payı istiyor, sonuçlardan yeterince yararlanamadıklarını ileri sürerek huzursuzluklarını gösteriyorlardı.
Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Molotov’un 1940 Kasımında Berlin’de yaptığı görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları su yüzüne çıkardı. Molotov’un isteği Almanya, İtalya ve Japonya ile birlikte bir bağlaşıklık anlaşması yapılmasıydı. Bu arada bazı isteklerini ve yakınmalarını dile getirdi Almanya’nın Finlandiya’ya gösterdiği ilgideki artış karşısında, Baltık ülkelerine yönelik bir girişimde bulunulmasından kuşku duyduklarını bildirdi. B unun yanı sıra Bulgaristan’da kendisine üsler verilmesini, Çanakkale’de denetimlerinin sağlanmasını istedi. Buna karşılık Hitler, Sovyetlerin Avrupa’ya daha fazla el uzatmasının gereksizliği üzerinde durdu ve Hindistan’a doğru genişlemesinin daha doğru olacağını ileri sürdü.
Görüşmeler, o güne dek dost görünen ve ortak davranan iki ülkenin ilişkilerini geniş ölçüde etkiledi. Diplomatik girişimlerini açık açık sürdüren Sovyetler Birliği, Hitler’in iyiden iyiye rahatsız olmasına yol açtı. Bu nedenle, Rusya’ya saldırı ile ilgili gizli hazırlıklara başlandı.
Çok gizli sürdürülen bu hazırlıklar sırasında, saldırının günü bile saptanmıştı. “Barbarossa girişimi” diye adlandırılan Rusya seferinin önce
1941 Mayıs ortasında başlaması kararlaştırıldı. Ancak türlü nedenlerle bu tarih, Haziranın son haftasına ertelendi.
Stilin, Alman saldırısından bir hafta önceye dek, Hitler’e fırsat verilmedikçe savaşın önlenebileceği umudunu taşıyordu. İngiltere ve Birleşik Amerika’nın uyarılarına karşın ilişkilerini sürdürdü ve bu arada Almanya’ya savaş gereçleri göndermeyi durdurmadı. Sovyet ordusu ve halkı gerçekte ruhsal yönden savaşa hazırlıklı değildi. Bu yüzden Alman saldırısı, yıkıcı bir şaşkınlık yarattı.
Alman Orduları sonunda, 22 Haziran 1941 günü şafak sökmeden Sovyet sınırını geçmeye başladılar. Güçlü bir direnişle karşılaşmayan Almanlar, kolaylıkla ilerlediler. Yıldırım savaşı sonucu Baltık ülkelerinin, Beyaz Rusya’nın ve Ukrayna’ nın Almanya eline geçmesi sağlandı. Alman Ordusu, sonbahara dek büyük hızla Sovyetler Birliği içlerine yayıldılar ve beş ayda Moskova’nın 70 kilometre yalanına sokuldular. Bu arada, Sivastopol dışındaki tüm Kırım ve Rostov ele geçirildi.
ilk şoku atlatmakta güçlük çeken Ruslar, Almanları engellemek için çabalara girişirken, Stalin bir açıklama yaparak batıdan gelecek her yardımı kabul edeceklerini bildirdi. Ancak bu arada büyük kayıplar verdiler. Yüz binlerce kişi tutsak düştü. Almanların hızını kesen, çetin kış koşulları oldu. Gerçekten de son 50 yılda görülmemiş
kış, oldukça erken bastırdı. Almanlar daha fazla ilerleyemediler.
Bu dönemde Avrupa’da İngiltere gücünü artırmaya çalışıyor, özellikle Birleşik Amerika’nın yaptığı yardımlardan geniş ölçüde yararlanıyordu. Nitekim,bunun sonucu olarak Akdeniz’de üstünlük sağlamayı başardılar ve İtalyan donanmasına karşı girişilen bazı deniz savaşlarını kazandılar.
Almanya’nın kışkırttığı ve desteklediği Irak ayaklanması, İngilizler ve de Gaulle’cü Hür Fransız birlikleri tarafından bastırıldı. Böylece İngilizler, Lübnan’a ve Suriye’ye dolaylı biçimde el koymuş oldular. Ayrıca, italyanlar Habeşistan’da yenilgiye uğradılar. İngilizler, Libya’ya karşı saldırıya geçti.

Yorum yazın