Akbörk Nedir

Akbörk Nedir

AKBÖRK, yeniçerilerin giydiği, beyaz keçe başlık. Bir adı da “yeniçeri keçesi” dir. Yüksekliği 45 cm olan akbörk, başa konulduktan sonra, başın üstünden başlayarak yassılaştırılır, arkaya doğru kıvrılıp aşağı sarkıtılırdı. Baştan omuza kadar gelen bu bölüme “yatırma” adı verilirdi. Alın doğrultusuna gelen kesimdeyse gümüş ya da başka madenden yapılan bir çember bulunur, bu çembere kaşıklık” ya da “yünlük” denirdi. Yeniçeri subayları, yünlüğün ön kesimine sorguç taktıklarından, bir adı da “tüylük”tü. Akbörk, yeniçeriliğin kuruluşundan başlayarak kaldırılışına yakın tarihlere kadar kullanılmış, Yıldırım Bayezit döneminde yaya kapıkulu yeniçerilerinin zorunlu başlığı olarak kabul edilmiştir.

Yorum yazın