Akbaş Cephaneliği Olayı

Akbaş Olayı, Kurtuluş Savaşı sırasında itilaf Devletleri’nin silah ve malzeme yığınağı yaptıkları Gelibolu yakınlarında Akbaştaki depoların Kuvai Milliye Kuvvetleri’nce yavaş yavaş ve gizlice boşaltılması sırasında çıkan olaylar, itilaf Devletleri 1917 Ekiminde Rusya’da yapılan Bolşevik devrimini bastırmak için Rusya’da ayaklanan General Vran-gel kuvvetlerine göndermeyi düşündükleri silah, araç ve gereçleri Gelibolu yakınlarındaki Akbaş depolarına yığmışlardı. Deponun korunması sorumluluğu Fransızlarındı. Bu depolardaki silahlardan gereği gibi yararlanmak isteyen

Kuvai Milliye, cephenin giderek artan silah ve cephane gereksinimini karşılamak için Akbaş depolarındaki cephane ve silahlan ele geçirmeye karar verdi. Bölgedeki Kuvai Milliye komutanı Kâzım (Özalp) Bey ile Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey bir plan hazırladılar. Edremit Kaymakamı Köprülülü Hamdi Bey ile Dramalı Rıza Beyler komutasında bir müfreze 26-27 Ocak 1920’de depoları bastı. Depoda bulunan sekiz bin Rus tüfeği, kırk Rus mitralyözü, yirmi bin sandık cephane bir gecede Umurbey iskelesine Bolayır motoruyla getirilerek buradan da Gönen’e bağlı Yenice Köyüne taşınarak depolandı. Ulusal bağımsızlık için çarpışan Kuvai Milliyecileri arkadan vurmak ve Balıkesir Ulusal Kongresi’nin halk üzerindeki etkisini azaltmak, İtilaf Devletleri’nin denetimindeki Çanakkale Boğazı ile ulusal kuvvetler arasında bir tampon bölge oluşturmak için, Vahdettin ve Damat Ferit’ten talimat alarak hareket eden Ahmet Anzavur Bandırma, Biga, Gönen, Karacabey dolaylarında çıkardığı ayaklanmada Akbaş depolarından kaçırılan cephaneyi de ele geçirmek istedi. Ancak Dramalı Rıza Bey Yenicedeki depoyu havaya uçurdu. Köprülü Hamdi Bey Yenice’ye doğru giderken Anzavur’ a bağlı Gâvur imam ve Şah İsmail kuvvetlerince yakalandı. Bigaya getirilirken öldürüldü. Damat Ferit Paşa döneminde İstanbul’da yakalanan Dramalı Rıza Bey de asıldı.

Yorum yazın