Ahali Fırkası

Ahali Fırkası

siyasal parti, ittihat ve Terakki Fırkası’ndan istifa eden İsmail Kemal Bey’in başkanlığında Gümülcineli İsmail Zeynelabidin, Mustafa Sabri ve 3 arkadaşınca ikinci Meşrutiyet’in 2. partisi olarak 21 Şubat 1910’da kuruldu. Kuruluş amacı milletin cins, mezhep ve halk ayrımı gözetilmeksizin haklarını, yetkilerini sağlamaktır. Meclis üyelerinin ulus tarafından seçilmesiyle ulusal hakimiyetin kurulacağına inanan parti genel seçimlerden yanadır. Milletvekili adaylarının seçim döneminden en az 5 yıl önce seçilmek istedikleri bölgeye nüfuslarını aldırarak orada oturmuş olmalarını, vali, kaymakam, yargıç ve yerel büyük memurların adaylıklarının engellenmesini ister.Eşrafın meclis üzerinde denetiminden yanadır, öte yandan Osmanlı toplumu içinde ulusların birliğinin kurulup yerleştirmesinden yana tavır koyarak milliyetçi görüşün karşısına Osmanlılığı savunarak çıkar. Ekonomi siyasasına ilişkin görüşleri ittihat ve Terakki Fırkası’ nın programından farklı değildir, ittihat ve Terakki’yi baskı (istibdat) rejimi kurmakla suçlayan Ahali Fırkası 1912’de daha etkin muhalefet yapan içinde Hüseyin Hilmi’nin de bulunduğu Hürriyet ve itilaf Fırkası’na kurucu parti olarak katılmıştır.

Yorum yazın