Adilşahlar Devleti

Adilşahlar Devleti

Hindistan’da Bicapur’ da hüküm sürmüş Türk hanedanı (1490-1686). Devletin kurucusu, Behmeniler-den II. Muhammet Şah’ın (1462-1482) Bicapur Valisi olan Türk kökenli Yusuf Adil Şahtır. Behmeni Devleti’nin yıkılışının son yıllarında Bicapur Eyaleti’ni ele geçirdi. Kendine “şah” unvanını vererek Adilşahlar Devleti’ni kurdu (1490). Adil-şahlar Şii idiler. Bunu devlet yönetimine de karıştırdıkları için öteki Müslüman devletlerle iyi ilişkiler kuramadılar. Bu durum devletin yıkılışına kadar sürdü. Adilşahların Hindistan’da oynadıkları en önemli rol, Dekkan’da hüküm süren İslam düşmanı yerli Viçeyanagar Devle-ti’ne karşı kazandıkları büyük zaferdir (1565). Adilşahlar, Muhammet Adilşah zamanında bağımsızlıklarını yitirerek Delhi’de hüküm sürenTürk imparatoru Şah Cihan’a vergi ödemek zorunda kaldılar (1634). 1686’da Türk imparatoru Evrengzip’in Bicapur’u bir yıl kuşattıktan sonra ele geçirmesi ve hanedanın son hükümdarının da tutsak edilmesi üzerine tarihe karıştılar. Adilşahlar başkentleri Bicapur’u bayındır hale getirdiler, bilim adamlarının, edebiyatçıların ve sanatçıların koruyucusu oldular.

Adilşahlar Hükümdarları Yusuf Adilşah 1490-1510

İsmail bin Yusuf 1510-1534

Mallı bin İsmail 1534-1535

I. İbrahim bin İsmail 1535-1557

I, Ali bin İbrahim 1557-1579

II. İbrahim bin Tahmasp

bin İbrahim 1579-1626

Muhammet bin İbrahim 1626-1660

II. Ali bin Muhammet 1660-1672

Sikandar bin Ali 1672-1686

Yorum yazın