Aachen Kongresi – Aix ia Chapelle

Aachen Kongresi – Aix ia Chapelle Kongresi, siy. tar. 27 Eylül 1818’de İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya’ nın oluşturdukları “Dörtlü idare” ya da “Dörtlü ittifak”ın, genelde Napolyon Savaşları sonucu altüst olan milli devlet sisteminin yeniden kurulması, Fransa’ nın askeri işgali, tazminat sorunuyla devletlerarası ilişkileri görüşmek üzere Aachen’de (Aix-la Chapelle) topladıkları kongre. Bu kongre büyük devletlerin Avrupa’da işleri danışma yoluyla çözümlemek için barış zamanında topladıkları ilk kongredir. Bu kongrede Fransa’nın katılmasıyla “Dörtlü idare”, “Beşli idare”ye dönüşmüştür. Aachen, (Aix-la Chapelle) Kongresi 100 yıla yakın bir süre için Fransa’nın da büyük devlet olarak İngiltere, Prusya, Rusya ve Avusturya’nın yanında “Avrupa dengesinin korunması konusunda söz sahibi olmasını sağlamıştır.

Yorum yazın