Turner sendromu Hastalığı

Turner sendromu Nedir

Turner sendromu, kadınlarda X kromozomlarından birinin eksik olmasıyla beliren ve görece ender (yaklaşık 1/2.500 canlı doğumda) rastlanan eşey kromozomu bozukluğu. Ensede saçlı deriyi saçsız deriden ayıran sınır normalden daha aşağıdadır; ensede üst üste binmiş deri kıvrımları vardır. Meme başları birbirinden çok ayrıktır. Böbrek ve kalpte oluşum bozuklukları, aort yayı darlığı, yumurtalıklar ve öbür eşey organlarında gelişme bozukluğu ve vakaların ... Okumaya devam edin →

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra, Trakya’nın Osmanlı topraklarından ayrılmasını önlemek amacıyla Edirne’de kurulan (1 Aralık 1918) örgüt. I. Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri lehine gelişmesi, Bulgar cephesinin çökmesi Osmanlı yönetimini ve yöre halkını Trakya’nın geleceği konusunda kaygıya düşürdü. 30 Ekim 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi ile işgal yakın bir tehlike haline gelince Edirne mebusu ... Okumaya devam edin →