Tarihçi Hukuk Okulunun Kurucusu

Tarihçi Hukuk Okulu Nedir

Tarihçi Hukuk Okulu Nedir , Tarihçi Hukuk Okulunun Kurucusu tarihçi hukuk okulu, yürürlükteki yasaların içeriğini tarihsel araştırmalar temelinde açıklamaya çalışan hukuk okulu. Alman hukuk bilgini Friedrich Karl von Savigny’nin(*j geliştirdiği bu yaklaşıma göre hukuk, toplumun tarihinden gelen özelliklere ve toplumsal-kültürel gelişmeye dayandırılmalıdır. Hukuk kuralları toplumun örf ve âdetleriyle biçimlenen halk ruhuyla (volksgeist) uyum içinde olmalıdır. ... Okumaya devam edin →